top of page

אבי עופר

קולה האמיתי של הדמוקרטית הוא הסכמות רחבות דמוקרטיות הלכה למעשה, תחילה בתוכנו פנימה. אני מממש זאת באינטנסיביות במטה, ועתה מקווה שגם במזכירות.
מה אני עושה כיום ומה תוכניותיי להמשך:
בחודשיים האחרונים אני מרכז בהתנדבות את כל רשימות ההתפקדות של הדמוקרטית, מוודא שכל פנייה זוכה למענה, ומכין את רשימות הסניפים והפעילות האזורית. בחודש הקרוב בכוונתי לארגן מפגשים של כל הסניפים (הזמניים) של הדמוקרטית, ואת כל מי שהתנדבו לדמוקרטית (מעל 1,000) בתור א.נשי קשר באזורים השונים. אני מקדיש לכך כמעט את כל זמני.
לפני כן הייתי מעורב בצוותי התוכן של הדמוקרטית שבהקמה, ונמניתי על א.נשי הקשר עם המחאה. יזמתי והובלתי את הפעולה הראשונה של דמוקרטיה ישירה בתוך הדמוקרטית, כאשר ארגנתי פנייה של כ-180 מתפקדות/ים לאסיפת ריבון לשם הקדמת הפרישה מהבחירות האחרונות. בהצבעה שלאחר מכן זכתה ההצעה לרוב של 90%.
אם תבחרו בי למזכירות הדמוקרטית, אפעל לפי תכנית עבודה סדורה אותה אציג כאן בקרוב.
תודה רבה על ההקשבה!
אבי עופר
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
ארכיאולוג מקראי ואיש הייטק יוצא אינטל, פעיל שלום ומחאה, מועמד ופעיל מרכזי במטה הדמוקרטית.
הייתי מועמד לפרס נובל לשלום על חלקי במאבק (המוצלח) נגד גירוש מבקשי/ות המקלט האפריקאים/ות, והובלת קליטתם/ן בקיבוצים; פעיל במניעת גירוש הילדים הפיליפינים וחסרי המעמד, והסתרת משפחותיהם. לפני כן הייתי מראשי תנועת השלום בשנות השמונים, ושבתתי רעב פעמיים למען הסדר מדיני.
פעיל במחאת 2020 מהשיירה הראשונה של הדגלים השחורים; הקמתי את קבוצת הנחושים/ות למצור על בלפור עם אין מצב של אמיר השכל, ואני שותף במחאות הצעירות ממש מראשיתן באמצע יולי 2020.
יזמתי והקמתי את מערך דיווחי אלימות המשטרה והמעצרים וצוות העו"ד להגנת המפגינים/ות, ואני שותף להקמת המערכים התומכים בהם/ן. אני ממובילי צוות תיאום, ניסוח וקידום דרישות המחאה, וממקימי ברית מחאה ערבית-יהודית. פעיל במפלגה הדמוקרטית ומרכז את רשימות ההתפקדות והסניפים.
חבר קיבוץ מענית, עם רעייתי שלומית וילדינו סתיו ותמוז, שכל זה בשבילם.
חוץ מזה
קישורים
bottom of page