top of page

יוסף ספי ורסנו

דמוקרטיה היא דאגה לשיוויון הזדמנויות ללא מעמדות וללא אפרטהייד. תפקיד המדינה הוא לשרת את כלל תושביה ולא ההפך. תפקיד הדמוקרטית הוא לגדול ולגייס את אהדת הציבור ולהכנס לפעילות פרלמנטרית על מנת לקדם את הדמוקרטיה. על מנת להשיג מטרה זו יש להתקדם בשני מסלולים במקביל:
1. צריך לכתוב מצע ולפתור ויכוחים פנימיים מוקדם והרחק מהבחירות לכנסת על מנת להציג לציבור תוכנית וחזון ברורים.
2. צריך לחדור לתודעת הציבור לקבוצותיו השונות כמפלגה קיימת שדואגת לאינטרסים של כל האזרחים והתושבים ולבנות נוכחות תודעתית מתמשכת.
יוסף ספי ורסנו
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
גר באשדוד עם בת זוגי, הורים לשלושה. וטרינר של חיות משק העובד בצפון הנגב ובשפלה
חוץ מזה
קישורים
bottom of page