top of page

מוחמד יונס

החזון שלי הוא מדינה דמוקרטית המשותת על ערכי השוויון והאחדות , האחווה , שותפות , כבוד הדדי וחירות האדם . התמקדות באהבת האדם באשר הוא אדם , קידום ההכרה בערביי ישראל כמיעוט לאומי בעל זכויות שוות . קידום מעמד האישה . פתרון מצוקת הדיור לזוגות צעירים , יצירה והשבחת מקורות התעסוקה , מיגור האלימות , שילוב החברה הערבית בחברה ובתרבות הישראלית, הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי קדנציות בלבד
סיום הסכסוך הישראלי פלסטיני והעמקת הקשרים בין החברות השונות לכדי שיתוף פעולה חברתי , כלכלי ותרבותי

חינוך : הנגשת הלימודים לכולם באופן שוויוני , העצמת תפקיד המורים . התחדשות והתייעלות . הוספת תקציבים , ביסוס השפה הערבית כשפה רשמית שנייה
כלכלה וחברה : הלאמת אוצרות הטבע והחזרתם לשליטת המדינה , במיוחד מאגרי הגז בים התיכון . הקצאת משאבים לישובים ולרשויות בפריפרייה , וביסוס התשתיות בישובים אלה ובמיוחד החברה הערבית
משפט ודמוקרטיה : שמירה על צביון המדינה כמדינה דמוקרטית תוך קידום חוקה למדינה , ביטול חוק הלאום .
דת ומדינה : שמירה על חופש הפולחן והדת לכל תושבי המדינה ברוח מגילת העצמאות
מוחמד יונס
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
יוגרפיה : אני מוחמד יונס ,תושב ריינה . נשוי ו אב לארבעה ילדים . אקטיביסט חברתי ופעיל למען השלום . שותף ובעלים בחברת היי- טיק METECH ׁ (Middle East Technology ) – ממייסדי תנועת אופקים –אפאק לשלום שוויון ודו- קיום . בעל ניסיון פרלמנטרי .
השכלה :
B.A רב תחומי – ( כללי ) - אוני חיפה
שלטון מקומי – אוני חיפה
מערכות מידע – המכללה למינהל
גישור וישוב סכסוכם – מכללת גומא – הכפר הירוק
חוץ מזה
קישורים
bottom of page