top of page

סלים ח'יראלדין

רודף צדק מושבע, חולם לחיות בחברה שוויונית שבה אנשים מסתכלים מסביב ומתחשבים בקשיים של הזולת. חולם לחיות במדינה שרואה את אזרחיה בעין אחת ללא הבדלי דת, גזע ומין. חולם לחיות במקום שבו לא יגבשו לי זהות רק על בסיס זה שאמרתי איך קוראים לי. חולם לחיות בסביבה נוחה שבה ניתן לנשום אוויר נקי. מקום שבו החינוך בראש סדר העדיפויות. מקום שהקשישים חיים בו בכבוד. מקום ששואף להשיג שלום עם השכנים ומתחיל עם השכנים הקרובים ביותר. מקום שבו רואים אופק לעתיד טוב יותר.
חזון
סלים  ח'יראלדין
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
חוץ מזה
קישורים
תגית-מועמד-רשמי.png
bottom of page