top of page

הדמוקרטית הולכת לבחירות (פנימיות!)

עודכן: 30 בינו׳ 2021


שלום לכולם.ן,

הדמוקרטית הולכת לבחירות פנימיות, כלומר אנחנו - חברות וחברי הדמוקרטית, נוכל לבחור את נציגינו בכנסת בעצמנו. כל מי שנרשמ.ה למפלגה ושילמ.ה דמי חבר יכול.ה להצביע בבחירות הפנימיות וגם להגיש מועמדות אליהן.

אם את.ה רוצה להתמודד בבחירות של דמוקרטית, עליך להתפקד, להיות מועמד חוקי לכנסת ישראל ע"פ החוק, ולהגיש בקשה בעזרת טופס התחייבות המועמד ובקשה להגשת מועמדות הרצ"ב דרך הערוצים המקובלים של המפלגה, מייל ל-info+running@democratit.org.il, משרדי המטה בשעות הפעילות או במערכת ההתמודדות אשר תעמוד לרשותכם באתר המפלגה דמוקרטית - חירות שוויון ערבות הדדית- democratit.org.il בימים הקרובים.


כל מי שירצה/תרצה להגיש את מועמדותו.ה יקבל הזדמנות להצגה שוויונית באתר המפלגה, שם תוכלו לאסוף את

תמיכת המתפקדים.ות במועמדות. על מנת ששמכם יופיע ברשימת המתמודדים הסופית של הבחירות הפנימיות

תצטרכו לאסוף את תמיכתם.ן של 100 תומכות.ים או אחוז מכלל המתפקדות.ים (מעוגל כלפי מטה לעשירייה

הקרובה -למשל 3,600 מתפקדים- 36 תומכים מעוגל ל 30 ), הנמוך מבין השניים.

לכל מתפקד יהיו 18 עד מועמדות שהיא/הוא יכול.ה לתמוך במועמדותם.ן.


ובמילים אחרות - כל אחד ואחת יכולים להגיש מועמדות. אנחנו נפרסם את המועמדים.ות באתר, ואת אפשרות התמיכה בכם.ן יוכלו המתפקדים להביע באמצעות כפתור באתר.


להלן פרטי החלטת המזכירות לגבי הבחירות הפנימיות:

  1. הבחירות יתקיימו ביום שני ה- 25.01.2021 בין השעות 8:00 עד 23:59

  2. זכאי להשתתף בבחירות כל חבר מפלגה רשום, אשר עומד בתנאים הקבועים בתקנון המפלגה, עד ליום חמישי ה-21.01.2021

  3. ניתן להגיש מועמדות בבחירות עד ליום שבת ה 23.1.2021 בשעה 23:59

  4. הבחירות יתקיימו בשיטה של בחירות פנימיות הפתוחות לכל חברי המפלגה, בהתאם לקבוע בנספח ב' לתקנון המפלגה.

  5. המפלגה תאפשר באתר האינטרנט שלה הצגה שווה ושוויונית של כל אחד מן המועמדים.

  6. לטובת גיבוש הכללים וקיומן התקין של הבחירות מזכירות הדמוקרטית תתפקד כועדת בחירות, שתאפשר בין היתר, למועמדים להציג את עצמם, את עמדותיהם ואת תוכניותיהם באופן שוויוני למתפקדים.

  7. ועדת הבחירות תפרסם את תוצאות הבחירות ותדון בכל נושא הקשור בבחירות, בהרכב מלא והחלטתהתהא סופית.

  8. סמוך למועד הגשת רשימות המועמדים לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ( 3-4/02/2021 ), תובא להכרעת הריבון המלצת ראש המפלגה, בסוגיית ההתמודדות בבחירות, כך: האם להגיש רשימת מועמדים; האם להגיש רשימת מועמדים רק עבור המפלגה; האם להגיש לאחד כוחות עם סיעות אחרות.

  9. אם הדמוקרטית תגיש את רשימת מועמדיה הנבחרת, אז שבוע לפני תאריך הבחירות ( 16/03/202 ), תובא להכרעת הריבון המלצת ראש המפלגה, בסוגיית ההתמודדות בבחירות, כך: האם להתמודד בבחירות או למשוך את רשימת המועמדים של הדמוקרטית.

מה עוד?


אנחנו ניתן לכל המועמדים והמועמדות אפשרות להביע את משנתם.ן באופן שוויוני בערוצי התקשורת של המפלגה.

אנחנו מעודדים אתכם.ן לקחת חלק ביצירת שיח פוליטי חדש, שוויוני, שקוף ומכבד. אנחנו לא נסבול שיח מלוכלך

ותוקפני - באנו לפה כדי לשנות, זה מתחיל באופן שבו אנחנו מדברים ומתנהגים אחד לשניה.


בתודה,

דמוקרטית - חירות שוויון וערבות הדדית


כללים לבחירות
.pdf
Download PDF • 56KB
התחייבות מועמד
.pdf
Download PDF • 111KB

2,036 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סיכום אסיפת הריבון במוצ"ש 10.9.2022, וקישור להצבעה בעניין הריצה לכנסת

(קישור להצבעה בהמשך פוסט זה) באסיפה ובפגישות הכנה שקדמו לה, יו"ר המזכירות עדכן וסיכם את אירועי החודשים האחרונים. בתום תהליך גיבוש המצע והתקנון בחודש יוני התכוונו לפתוח בתהליך ארוך טווח של שיקום ובנייה

סיכום כנס הדמוקרטית מיום 24.4.2022

המפלגה הדמוקרטית הישראלית חירות, שוויון, ערבות הדדית ואחוות עמים במולדת סיכום כנס הדמוקרטית מיום 24.4.2022 המזכירות: עיאד נסאר, אורלי רפמן, אורי אפנצלר-ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר (יו"ר) יו"רים בכנס

Comments


bottom of page