top of page

מכתב ההתפטרות של המזכירות הקודמת, 26/03/2022.

הערה: חמש חברות מזכירות התפטרו לפני כחודש, ופרסמו את מכתב ההתפטרות בקבוצת הפייסבוק של הדמוקרטית (ובקבוצת ווטסאפ הפעילות), אך לא כל חברות הדמוקרטית נמצאות בפייסבוק, והתבקשתי - בתור יו"ר המזכירות החדש - לפרסם גם כאן את מכתבן. הריהו לפניכן, ככתבו וכלשונו. בבקשה:

--------------------------

המפלגה הדמוקרטית היא מפלגה מיוחדת, בדיוק מה שנדרש כאן, במקום המסוכסך הזה. מפלגה שאין כמוה בישראל, של שותפות ערבית-יהודית מהותית. למזכירות המפלגה הדמוקרטית נבחרו אבי ילאו, עפרה ליבוביץ, מעין אמרן, תמר יבין, סיגל קוק אביבי, גדיר האני ויעלה רענן. ואבי עופר. חנאן אלסאנע וברק כהן נבחרו ליו"ר שותפים של המפלגה הדמוקרטית. המפלגה הדמוקרטית ונבחריה הם א.נשים אקטיביסטים, הפועלים למען המטרות המשותפות שלנו, אולם מסיבות שיפורטו להלן, לא עלה בידינו לקדם מטרות אלה במסגרת המפלגה. עד כה התפטרו יור המפלגה וחברי המזכירות הנבחרת הבאים: ברק כהן, מעין אמרן, גדיר האני ותמר יבין. בזאת גם אנחנו מודיעים על התפטרותנו: יעלה רענן, אבי ילאו, סיגל קוק אביבי, עפרה ליבוביץ, וחנאן אלסאנע. מתוך כל פעילות ופעילי המחאה והמפלגה שנבחרו למזכירות, נשאר חבר אחד. הגשנו את מועמדותינו למזכירות ונבחרנו אליה, מתוך אמונה שניתן לייצר כאן פוליטיקה אחרת, כזו שלא נשענת על כוחנות, על תככים מאחורי הקלעים, על יצירת מחנות, ועל מצב שבו הרבה דברים קורים בשמינו מבלי שידענו עליהם בזמן אמת, אלא רק בדיעבד, דברים שחלקם לא היו מקובלים עלינו ולא נעשו בשיתוף. באנו לפעול למען תושבי הארץ ונמצאנו מתמודדים עם פעולות בחדרי חדרים. למרות הנוכחות המכבידה הזאת, ניסינו לעשות מהלכים רבים בתוך מוסדות המפלגה הדמוקרטית כדי לקדם את האג'נדה שלנו: של שותפות רחבה של אנשים הפועלים למען חברה צודקת. אולם נכשלנו. הפעילות "מבית" שעמה נאלצנו להתמודד, גברה על הרצון והיכולות שלנו להיאבק בה. אנו מקות שבעתיד נמצא דרך לחזור ולשתף פעולה באומץ, ליצירת השינוי המיוחל מתוך כבוד ואמונה. במזכירות היום מעיב ענן שלא מאפשר זאת. בצער עמוק אנחנו מצטרפות לחברים שלנו שעזבו כבר קודם. יעלה, אבי ילאו, סיגל, עפרה וחנאן.

28 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה 15.11.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

הזמנה לכנס סולידריות לחברה ישראלית יהודית-ערבית משותפת, שוויונית ודמוקרטית

*مؤتمر تضامن للمجتمع الاسرائيلي عربا ويهودا معا , عل اساس المساواة المجتمعية* *המטרה: שיח של א.נשי מפתח מחד והציבור הרחב מאידך, לחשיבה ודרכי פעולה לשם הקמת ארגון ומפלגה שימלאו את החלל שנוצר.* מדובר על

סיכום הכנס לסולידריות ולאיחוד פוליטי במחנה היהודי-ערבי המשותף 7/11/2022

تلخيص مؤتمر التضامن وتوحيد الصفوف من ناحية سياسية بالحزن العربي-اليهودي المشترك (נוסח ערבי של סיכום זה, מעבר לפסקאות המבוא, נמצא בהכנה ויפורסם בהמשך) תודה לכל 150 משתתפות.י הכנס לסולידריות ולאיחוד השו

Comments


bottom of page