top of page

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום א' 04.9.2022 שעה 20:30

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר.

ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי.

להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישיבה.


1. *דיווחים על מגעים פוליטיים:* עדכונים לגבי המגעים הפוליטיים עם מפלגתו של אלי אבידר, "ישראל חופשית ודמוקרטית", ועם חברינו המשותפים שם.

2. *הצעה למתווה פעילות לשבוע הקרוב:* מייל עדכון ביום ב' 5.9 ללא פרטים חסויים (שעשויים להקשות על מו"מ עתידי); אסיפת עדכון למעוניינות ביום ג' 6.9, וביום ד' 7.9 אם יהיה ביקוש לכך, כולל עדכון מלא בע"פ וכן היכרות עם המועמדות למקרה של פריימריז, ככל שהמועמדות תרצינה בכך. אסיפת ריבון מוצ"ש 10.9 ובעקבותיה הצבעה בנושא הריצה בבחירות. בהצבעה גם כמה נושאים תקנוניים, כולל הוראת שעה לביטול הצורך בחתימות למועמדים בפריימריז הנוכחיים. מתווה אחד הוא תחילת הצבעה מייד אחרי האסיפה, עד יום א' 11.9 אחה"צ. מתווה שני ואולי סביר יותר הוא תחילת הצבעה ביום א' 11.9 בשעה 10:00 בבוקר, וסיומה באותו לילה או למחרת יום ב' 12.9 בבוקר (בכל מקרה במתווה זה מייל עדכון ייצא רק ביום ב' בבוקר). אם החלטת הריבון תחייב פריימריז: ביום ב' 12.9 פגישות נוספות עם המועמדות ופאנל, וכן תחילת חתימת המועמדות על טפסי הריצה לכנסת (הממשלתיים) והשלמת חתימות על מסמכים פנימיים; יום ג' 13.9 הצבעת פריימריז עד יום ד' 14.9 בבוקר. עד צוהרי אותו יום עיבוד התוצאות ופרסומן; הגשת הרשימה עד למחרת יום ה' 15.9 בלילה.

3. *דיון פתוח:* האפשרויות העומדות לפנינו, אפשרות גיבוש המלצת מזכירות, ואישור לו"ז עד 15.9.22.

4. *נוסח מייל העדכון:* מה לכלול בו ומה לא לכלול ולהשאיר לתדריכים בע"פ.

5. *הישיבה הבאה:* ייקבע בסוף הישיבה או בהתאם להתפתחויות.


*בברכה,*

*אבי ע (ד"ר אבי עופר)*

יו"ר המזכירות


*נספח: לוח זמנים מעודכן עד הבחירות:*

יום ב' 5.9.22 מייל עדכון, כולל הרשמה לאסיפות העדכון שלהלן.

יום ג' 6.9 אסיפת עדכון למעוניינות, והיכרות עם המועמדות למקרה שיהיו פריימריז.

יום ד' 7.9 אסיפה כנ"ל, רק אם יהיה ביקוש.

מוצ"ש 10.9 אסיפת ריבון ובעקבותיה הצבעה בנושא הריצה בבחירות. ההצבעה תכלול כמה נושאים תקנוניים כולל הוראת שעה לביטול הצורך בחתימות למועמדים בפריימריז הנוכחיים.

ימים א'/ב' 11-12.9: הצבעה, עיבוד תוצאות ופרסומן, כולל מייל, בהתאם לחלטה על הלו"ז.

אם החלטת הריבון תחייב פריימריז, המייל יכלול את המשך הלו"ז כלהלן:

יום ב' 12.9 פגישות נוספות עם המועמדות ופאנל. חתימת המועמדות על טפסים רשמיים ופנימיים.

יום ג' 13.9 הצבעת פריימריז עד יום ד' 14.9 בבוקר. עד צוהרי אותו יום עיבוד התוצאות ופרסומן.

יום ה' 15.9 הגשת הרשימה לכנסת, בהתאם לנסיבות.

11 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה 15.11.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום ג' 16.8.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר), עפרה קורן. משקיפים: טלאל אלקרנאוי, רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח

פרוטוקול ישיבת המזכירות והמטה לקראת האסיפה והקלפי, יום א 4.9.2022 ועדכון יום ב 5.9

*השתתפו:* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. יו"ר ופרוטוקול: אבי עופר. 1. *דיווחים על מגעים פוליטיים:* עדכונים לג

Comments


bottom of page