top of page

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום ג' 16.8.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר.

ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר), עפרה קורן. משקיפים: טלאל אלקרנאוי, רועי פריי.

להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישיבה.


1. *דיווחי יו"ר המזכירות:* כספים, סטטוס התפקדות ומועמדויות, המצב בחברה הערבית

2. *הצעה למתווה פעילות לתקופת הבחירות:* קביעת יעדים עיקריים כגון קידום העלאת אחוז ההצבעה מכוח היותנו רשימה דמוקרטית ושוויונית יהודית-ערבית, שיפור המנגנונים הדמוקרטיים בישראל, ואפשרות להעלאת נושאים נוספים בדיון.

3. *דיון פתוח:* בנושא היעדים והפריימריז.

4. *הארכת מועד ההתפקדות ללא אכשרה:* בהתאם להוראת השעה שנתקבלה, לשם הארכת אפשרות זו יש לקבל החלטה. מוצע להאריך עד מועד גמר הגשת המועמדויות כפי שייקבע על ידי ועדת הבחירות.

5. *פעילות ועדת הבחירות והרכבה הרלוונטי:* עדכונים, מנגנוני הרישום השונים, ודיון קצר. הצעה להסמיך את ועדת הבחירות להודיע בהתרעה של 72 שעות על סיום הגשת המועמדויות, ומועד הקלפי.

6. *פעילות ועדת דוברות ויח"צ והרכבה: *כולל קביעת ישיבה דחופה לוועדה לשם העלאת הילוך.

7. *ועדת כספים:* קביעת ומיסוד ועדת כספים.

8. *הישיבה הבאה:* ייקבע בסוף הישיבה או בהתאם להתפתחויות.


*בברכה,*

*אבי ע (ד"ר אבי עופר)*

יו"ר המזכירות


*נספח: לוח זמנים מעודכן עד הבחירות:*

בוצעו: הליך רעיוני, אסיפת ריבון וקלפי בו התקבלו כל ההצעות ברוב גדול.

לביצוע:

רשימת הדמוקרטית: על פי התקנון יש לקיים פריימריז, והמועד האחרון לכך לפי התקנון המעודכן הוא 10 ימים לפני הגשת הרשימות לכנסת, כלומר ימים א'-ב' 4-5.9.2022. ועדת הבחירות יכולה לקבוע גם מועד מוקדם יותר, בהתאם ללו"ז הטנטטיבי שאישרנו, במתן התרעה סבירה. באם תועלה הצעה שלא לערוך פריימריז או לשנות את מתכונתם ויעדם, הדבר יצריך אסיפת ריבון והחלטת קלפי ברוב של שני שליש. בכל מקרה מוצע להצביע גם על החלטה המסמיכה את ועדת הבחירות והמזכירות להסיר מועמדות לכנסת ללא קלפי, ברוב מיוחס ומתן אפשרות לדרוש בכל זאת קלפי עם 30-50 חתימות.

ספירה לאחור ממועד הפריימריז: גמר הגשת מועמדויות עד 7 ימים לפניהם, פרסום רשימת מועמדויות מאושרות (מבחינת היקף התמיכה) עד 6 ימים לפני, אפשרות ערעור או הארכה עד 4 ימים לפני, קבלת החלטות סופיות בוועדת הבחירות ו/או בית הדין 2 ימים לפני הפריימריז.

אחרי הפריימריז: אפשרות צירוף עד שתי מועמדות בעלות ערך מיוחד בהתאם לתקנון המעודכן, וקמפיין קצר.

עד יום ו' 9.9 סגירת שיתוף פעולה עם מפלגות אחרות, ככל שתהיה רלוונטית

יום א' 11.9: אסיפת ריבון (במידה ותידרש) בה תוצג לדיון רשימת המועמדות הסופית, כולל הצעה לריצה ברשימה משותפת אם תתגבש, וסדר המקומות ברשימה זו.

ימים ב'-ג' 12-13.9: קלפי (במידה ותידרש) לאישור רשימת המועמדות הסופית והריצה המשותפת אם תהיה.

ימים ד'-ה' 14-15.9: גמר הגשת הרשימות לבחירות לכנסת. מכאן ואילך קמפיין שלב ב'.

יום ג' 1.11.2022: הבחירות לכנסת.

3 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה 15.11.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום א' 04.9.2022 שעה 20:30

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

פרוטוקול ישיבת המזכירות והמטה לקראת האסיפה והקלפי, יום א 4.9.2022 ועדכון יום ב 5.9

*השתתפו:* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. יו"ר ופרוטוקול: אבי עופר. 1. *דיווחים על מגעים פוליטיים:* עדכונים לג

Comments


bottom of page