top of page

סדר יום לישיבת המזכירות, יום א' 17.7.2022 שעה 21:00

עודכן: 11 בספט׳ 2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר.

ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר), עפרה קורן. משקיפים: טלאל אלקרנאוי, רועי פריי.

להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישיבה.


1. *התקדמות בפעולות השטח:* עדכונים מרהט והנגב

2. *לוח זמנים מוצע עד סגירת הרשימות לכנסת:* דיון לפי ההצעה שבנספח (הוצגה בישיבה הקודמת).

3. *נהלי ההצבעות והאחריות עליהן:* דיון עם ועדת בחירות לגבי שתי הקלפיות הצפויות, ובשאלה אם לכלול לצד ההצבעה לרשימה ולראשות הרשימה גם בחירות להשלמת מוסדות הדמוקרטית.

4. *ניהול הפריימריז ונהלי הצגת המועמדות.ים לרשימה ולתפקידים השונים:* דיון ראשון.

5. *תיקוני תקנון, מצע וחוקה; תקופת האכשרה, אפשרות שריוני מקומות ועוד:*דיון ראשון.

6. *הישיבה הבאה:* השלמת הדיון בנושאים השונים; מועד אפשרי: יום ג' 19.7 שעה 20:30.


*בברכה,*

*אבי ע (ד"ר אבי עופר)*

יו"ר המזכירות


7. *נספח: לוח זמנים מוצע עד הבחירות:*

יום א' 17.7.2022 וישיבת המשך באותו שבוע: ישיבת מזכירות לדיון בלו"ז, תיקוני תקנון, מצע וחוקה, תקופת האכשרה, ניהול הפריימריז, אפשרות שריוני מקומות ועוד. הצעה מפורטת לדיון תוכן ע"י יו"ר המזכירות.

יום ב' 18.7 עד מוצ"ש 30.7: פרסום ודיונים ציבוריים בהצעות אלה. יום א' 31.7: אסיפת ריבון על ההצעות.

ימים ד'-ה' 3-4.8: קלפי בנושא תיקונים, נהלים והוראות שעה לקראת הבחירות הקרובות.

יום ב' 7.8 עד מוצ"ש 20.8 בחצות: הגשת מועמדויות לרשימה, ולמוסדות הדמוקרטית במידה ויוחלט לקיים בחירות גם אליהם. – יום ה' 11.8 מועד אחרון להתפקדות בלי אכשרה. ועדת בחירות תוכל להאריך.

יום א' 21.8: הכנת רשימת המועמדות, דיון בוועדת בחירות ומזכירות לגבי מקרים הדורשים את שיקול דעתן (בעיקר היעדר מספר מספיק של חתימות תמיכה), ופרסום רשימת המועמדויות הסופית.

יום ג' 23.8: גמר דיון בערעורים, אם יהיו, בנושאי המועמדויות, בוועדת הבחירות ובמידת הצורך בבית הדין.

ימים ד'-ה' 24-25.8: קלפי בחירות לרשימה ולראשות הרשימה, ולמוסדות אם יוחלט.

יום ה' 25.8 בערב: פרסום התוצאות, בשאיפה במסיבת עיתונאים.

יום ו' 26.8 ואילך:קמפיין שלב א' לשם כניסה לרשימות הסקרים וצבירת מירב התמיכה. אפשרות צירוף מועמדות בעלות ערך אלקטורלי מיוחד בהתאם לנהלי השריון, אם יהיו כאלו.

תחילת ספטמבר: מגעים על ריצה משותפת עם רשימות קרובות לנו, בשאיפה לסגירות עד יום ו' 9.9.

יום א' 11.9: אסיפת ריבון (במידה ותידרש) בה תוצג לדיון רשימת המועמדות הסופית, כולל הצעה לריצה ברשימה משותפת אם תתגבש, וסדר המקומות ברשימה זו.

ימים ב'-ג' 12-13.9: קלפי (במידה ותידרש) לאישור רשימת המועמדות הסופית והריצה המשותפת אם תהיה.

ימים ד'-ה' 14-15.9: גמר הגשת הרשימות לבחירות לכנסת. מכאן ואילך קמפיין שלב ב'.

יום א' 23.10: אסיפת ריבון לשם דיון בשאלת המשך הריצה, במידה והסקרים מראים פחות מאחוז החסימה.

ימים ג'-ד' 25-26.10: קלפי על המשך או הסרת ריצה במידה והסקרים מראים פחות מאחוז החסימה.

יום ג' 1.11.2022: הבחירות לכנסת.

29 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה 15.11.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום א' 04.9.2022 שעה 20:30

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום ג' 16.8.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר), עפרה קורן. משקיפים: טלאל אלקרנאוי, רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח

Commentaires


bottom of page