top of page

סדר יום לישיבת המזכירות, יום ד' 8.6.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר.

העתק: אתר הדמוקרטית (אודות > חדשות > כל ההודעות)


מצורף סדר יום לישיבת המזכירות הקרובה, יום ד' 8.6.2022 שעה 20:00. ניתן לבקש שינויים.

קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישיבה.


1. *משלוח המיילים למתפקדות ותחזוקת האתר:* סקירה קצרה.


2. *התהליך התקנוני* טיוטה מלאה של ההצעות לשינויים תקנוניים, ותקציר שלה, נשלחו למזכירות ופורסמו באתר, ובהם 40 הצעות תיקון, חלקן מינוריות וטכניות וחלקן מהותיות יותר (9 מתוך ההצעות המהותיות כבר נדונו והוסכמו בישיבה הקודמת).


3. *הכנות לאסיפת הריבון ולו"ז להצבעה:* סקירה ודיון עליהן. תזכורת. אסיפת ריבון ביום שני 13.6.2022. הצבעה מיום רביעי 13.6.2022 שעה 16:00 ועד ליום חמישי 16.6.2022 שעה 10:00 בבוקר. יו"ר המזכירות מתאם את ההצבעה מבחינה טכנית מול החברה החיצונית המנהלת אותה, ויוציא מייל לריבון בתיאום עם המזכירות.


4. *הרחבת השורות וקהלי יעד:* דיווח על מגעים עם היוזמות היהודיות-ערביות, דיון וקביעת מטלות ליצירת קשר עם קהלי יעד שונים שלנו.


5. *הישיבה הבאה:* קביעת מועד לישיבה הבאה.


*בברכה,*

*אבי ע (ד"ר אבי עופר)*

יו"ר המזכירות4 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה 15.11.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום א' 04.9.2022 שעה 20:30

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום ג' 16.8.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר), עפרה קורן. משקיפים: טלאל אלקרנאוי, רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח

Comments


bottom of page