top of page

סיכום כנס הדמוקרטית מיום 24.4.2022

המפלגה הדמוקרטית הישראלית חירות, שוויון, ערבות הדדית ואחוות עמים במולדת


סיכום כנס הדמוקרטית מיום 24.4.2022


המזכירות: עיאד נסאר, אורלי רפמן, אורי אפנצלר-ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר (יו"ר) יו"רים בכנס: אבי עופר ואלי אקסלרוד רשמו וערכו: אורי אפנצלר-ירדני ואבי עופר


ביום 24.4.2022 קיימו פעילות.י הדמוקרטית כנס זום, כפתיח לתהליך הרעיוני לשם קביעת עיקרי מצע המפלגה. בכנס נכחו כ-40 משתתפות, ועוד כ-20 מסרו התנצלותן שלא יכלו להגיע מסיבות שונות. 17 דוברות ודוברים ביטאו את הכיוונים הרעיוניים והמעשיים בהם יש ללכת לדעתן; הנושאים השונים שהועלו הוכללו בטיוטת המצע אשר תובא לדיונים במעגלי שיח של התהליך.


יו"ר המזכירות פתח וסקר בקצרה את שנת השיתוק שעברה על הדמוקרטית, את התחדשות המזכירות, ואת עבודתה המאומצת לשיקום הדמוקרטית ולהכנת האסיפה הזו והתהליך הרעיוני. נמסר כי בדמוקרטית 1,995 חברות.ים פעילות, ועוד מעל 3,000 שטרם חידשו את דמי החבר השנתיים, אך אולי תחזורנה ככל שנחדש את הפעילות. הוצגה תכנית התהליך הרעיוני, כלהלן:

1. גיבוש טיוטת עיקרי מצע בידי המזכירות והפצתה לציבור.

2. קיום מעגלי הקשבה ושיח בקבוצות קטנות (8-15 משתתפות) ומונחות, פיזית ובזום.

3. המזכירות תגבש הצעות לשינוי התקנון, תפרסם אותן לציבור, ותקיים גם בעניינן מעגלי הקשבה ושיח.

4. כינוס אסיפת ריבון לשם דיון מסכם בעיקרי המצע ובשינויים התקנוניים המוצעים, והצבעה לאחריה, במהלך חודש יוני.


והרי תקציר מה שנאמר על ידי הדוברות והדוברים:

- מפלגה זו היא מפלגה המקיימת תהליך דמוקרטי מלא בתוכה פנימה, באופן שאינו קיים באף מפלגה אחרת, ושואפת להנחילו לכלל הפוליטיקה הישראלית; חותרת להשגת הסכמות רחבות, פלורליסטיות והומניסטיות בכלל הנושאים שעל הפרק: לאומיים, ביטחוניים, צדק חברתי וכלכלי, כבוד האדם וחירותו, אופי הדמוקרטיה הישראלית, קיימות ומשבר האקלים, ועוד נושאים רבים שיפורטו בעיקרי המצע. - שאיפתנו להיות מפלגה לכל מי שאין לה בית פוליטי המייצג אותה באמת, ובעיקר: לכל מי שכלל לא הצביעו עד היום בבחירות, בהיעדר בית כזה ומתוך חוסר אמון במערכת הקיימת. הכול תחת המוטו של המפלגה: חירות, שוויון, ערבות הדדית, ואחוות עמים במולדת.

- צוינה חשיבות הזהות ההיסטורית והמסורת של כל עם, תוך הדגשה שצריך "להיות פתוח לאחר" כי "כולנו אורחים על פני האדמה."

- הוזכרה מגילת העצמאות על מאפייניה הדמוקרטיים והלאומיים.

- הועלתה בקשה להעמיק במשבר שהוביל לשיתוק במפלגה בשנה האחרונה, ולפעול לבחירתה המיידית של ועדת הביקורת לצורך מתן דו"ח בנושא, לשם הפקת לקחים לעתיד.

- הודגשה חשיבותה של השותפות הערבית-יהודית, והועלתה הטענה כי אין לערבים למי להצביע וכי השמאל הישן אינו מתפקד.

- הובעה ציפייה לשילוב כוחות בין ארגוני המחאה והחברה בישראל תחת המפלגה הדמוקרטית, שתהווה ארגון גג של השמאל הדמוקרטי והחברתי בישראל.

- הועלתה טענה שהמפלגה צריכה להתמקד בשני נושאים עיקריים בהם תציע פתרונות מעשיים: שיטת הממשל ופתרון הסכסוך ברוח "ארץ לכולם" ו"שתי מדינות – מולדת אחת".

- לפי דעה אחרת שהובעה יש שלושה נושאים עיקריים: השוויון, החוקה וסיום הסכסוך.

- הודגש נושא שינוי שיטת הממשל וכינון החוקה והביע תמיכה באימוץ משאלי-עם.

- נטען שמפלגה היא מכשיר, ושמהפלגה הדמוקרטית צריכה לאמץ את העמדות והפתרונות המעשיים של השמאל הכלכלי-חברתי ולטפח את התודעה המעמדית.

- ניתנה תזכורת לכך שהדמוקרטית הייתה רק לפני שנתיים בגדר חלום, ובקשה להתמקד בדמוקרטית כשותפות-אמת של ערבים ויהודים "המעוניינים ומעוניינות לטפח את הזהויות הלאומיות, התרבותיות והדתיות שלהם ושלהן, לטפח אלו את אלו, בכבוד הדדי ותוך שיתוף פעולה פוליטי כולל ושוויוני ביננו."

- הועלתה הצעה ובקשה לבדוק כל דרך לשלב גם אזרחים.ות בעלי השקפה ימנית מתונה בתהליך הרעיוני, והודגשו למשל הציבור האורתודוקסי והדתי-לאומי.

- הובע החשש שהדמוקרטית הפכה בעיני רבים ל"פתרון אינסטנט" במקום לייצר "חידוש אמיתי". לפי דעה זו המפלגה אינה צריכה לרוץ בבחירות לפני ש"תרד לשטח ותשיג תוצאות."

- צוין המתח היוצר והמפרה בין יהדות ודמוקרטיה, והובעה תמיכה במשאלי-עם ואיחוד כוחות. הוצע להפעיל מחדש את דיוני הפורומים הפוריים באתר המפלגה ולחזק את מנגנון המפלגה כנגד ניסיונות למשוך אותה לקיצוניות.

- פורטו בעיות מרכזיות במדינה ובמפלגה הדמוקרטית, והובעה תקווה שהיא תצליח להוציא לפועל את חזונה. השאלה העיקרית היא: האם יש בינינו, המשתתפות.ים, כוחות המסוגלים להוציא דברים מהכוח אל הפועל?

- דובר על הצעירים אשר מתרחקים מהפוליטיקה והוצע לשלב נושא זה בתהליך הרעיוני.

- נטען כי הצלחתה של הדמוקרטית תיקבע ביכולתה להעמיק בבעיות השעה ובמיוחד בחינוך לדמוקרטיה.


בדברי הסיכום נאמר כי האסיפה הייתה פתיחה ראויה ומוצלחת למעגלי ההקשבה שנקיים בהמשך בקבוצות קטנות יותר. תחילה נקשיב, נבין את הסיפור שכל אחת מאיתנו מביאה איתה, ואז בתהליך מובנה נתקדם לשיח אמפתי. נברר את נקודות ההסכמה הרחבה, ויש הרבה כאלה, וכך נגבש תחילה את מה שמאחד אותנו מראש. מנקודת מוצא משותפת זו, נעבור לנקודות שבמחלוקת. כמו שאמר הנזיר הבודהיסטי המפורסם מווייטנאם, טיק ניאט האן, שנפטר לאחרונה: "אויב הוא אדם שעדיין לא הקשבת לסיפור שלו".

אנו ניצור בדמוקרטית הקשבה ושיח אמיתיים, שמהם תצמח יצירה חברתית, פוליטית ומפלגתית חדשה. כך נביא את השינוי שרבות מאיתנו מרגישות כי הוא מתחייב מהמחאה הגדולה בה השתתפנו, ולא ייתכן שלא יעלה ממנה.


* * *

דמוקרטית: חירות, שוויון, ערבות הדדית ואחוות עמים במולדת.

84 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סיכום אסיפת הריבון במוצ"ש 10.9.2022, וקישור להצבעה בעניין הריצה לכנסת

(קישור להצבעה בהמשך פוסט זה) באסיפה ובפגישות הכנה שקדמו לה, יו"ר המזכירות עדכן וסיכם את אירועי החודשים האחרונים. בתום תהליך גיבוש המצע והתקנון בחודש יוני התכוונו לפתוח בתהליך ארוך טווח של שיקום ובנייה

Comentários


bottom of page