top of page

פרוטוקול וסיכום ישיבת מזכירות הדמוקרטית, יום ה' 28.10.2021

*פרוטוקול וסיכום ישיבת מזכירות הדמוקרטית, יום ה' 28.10.2021*

*השתתפו:* חנאן, יעלה, אבי עופר, מעין, סיגל, עפרה.

הודיעה שלא תוכל להשתתף: תמר.

נעדרו: ע'דיר, אבי ילאו, ברק.

הכינה את סדר היום ושימשה כיו"ר: יעלה רענן, יו"ר המזכירות

הכנת טיוטת הפרוטוקול: אבי עופר


פעולות מתוכננות:

לוד: סיגל מקדמת קשר עם חברת מועצת העיר לוד, פידאא שחאדה. מתוכננת פגישה של חברות המזכירות עם פידאא, בלוד. סיגל תתאם את הפגישה (עדכון:הפגישה תואמה ליום ד' 10.11.21. יגיעו חנאן, סיגל, מעין, אבי ע, ואולי עוד.

דיור ציבורי בבאר שבע: יעלה קישרה והזמינה אותנו לפגישה עם הפעילות המקומיות הציבורי בבאר שבע. הפגישה מתוכננת ליום ד' 3.11.21, מהמזכירות יגיעו חנאן, יעלה, אבי ע, ואולי סיגל.

גבעת עמל: סיגל ומעין יוזמות התחלת פעילות עם גבעת עמל, ותתאמנה זאת מול רונית. נשקול הוצאת מייל לקראת אירוע כזה, וכן הודעת סיכום. עפרה תטפל בהכנת מודעה מעוצבת לכך.

מפגש/י זום: חנאן תקדם מפגש/י זום מול מי שפנו אליה, והזמינה את חברות/י המזכירות להצטרף.


התחלת תכנית העבודה.

מטרת המפלגה: יצירת כוח פוליטי משמעותי למען הגשמת ערכי המפלגה כפי שהם עולים מחוקתה ותקנונה.

האמצעים: תשתית לוגיסטית/ פריסה גאוגרפית/ יחידות פוליטיות/ פעילות רעיונית ומעשית.

תשתית לוגיסטית:

עדכונים מחנאן:

מנכ"ל: הומלץ על מנכ"ל שכבר עבד עימנו. תואמה עימו ישיבה בנוכחות חנאן, אבי ע ואבי כהן, אך זו נדחתה ותתקיים בקרוב.

שקיפות: חנאן פנתה לדרור שריכז את הנושא, ממתינים לתשובתו בתוך כשבוע אם יסכים להמשיך בכך יחד עם אחרות.

גזבר: אבי כהן ששימש כגזבר ימשיך ללוות אותנו מבחינה פיננסית, ויחד עם חנאן יחפשו מועמד לתפקיד.

מורשות חתימה: אל יעלה וחנאן מצטרפת מעין, ובהמשך גם המנכ"ל לכשייבחר.

שירותים חשבונאיים ומשפטים: מתוכננות פגישות עם רו"ח ועו"ד.

ניהול מערך החברות-פעילות, כולל ספר הבוחרות ומענה למיילים: חנאן, ושמואל ואזנה בעזרת אבי ע.

שירותי ניו מדיה ואתר המפלגה: מסתמנת חזרתן של מי שניהלו אותן בעבר, עדכונים בהמשך.

מרחב פיזי/ שירותי יח"צ/ סמנכ"ל כספים: נחכה לעוד משאבים.

דובר: יריב

פריסה גיאוגרפית (סניפים) ויחידות פוליטיות:

הדמוקרטית תפעל הן במסגרות על בסיס קירבה גיאוגרפית ויישובי מגורים (סניפים) והן על בסיס נושאים משותפים (יחידות פוליטיות).

לא מדובר בסניפים עם משרדים אלא בקבוצות קשר (בווטסאפ למשל) שתתאמנה פעילות ודיונים.

ייצא קול קורא ישיר למי שכבר נרשמו בעבר לפעילויות מסוג זה, וקריאה כללית למי שירצו להצטרף.

חנאן, אבי ע ומעין יכינו יום עיון פיזי באחד מימי שישי ויביאו לדיון את תוכן אותו יום היערכות. בעקבות הדיון תוכן הזמנה ברורה, שתישלח למי שיתעניינו.

הוצע כי ביום העיון יידונו בין היתר אופן הקמת ותחזוקת הסניפים והיחידות הפוליטיות, מי ואיך יובילו אותם, הקשרים ביניהם, ותוכנית אסטרטגית בנושא. כן הוצע כי יום העיון יהיה משותף לשני סוגי המסגרות, ובמהלכו תיתכן גם חלוקה לקבוצות של עניין משותף, לדיון ולצעדים אופרטיביים.

נושאי יחידות פוליטיות:

נושאים אפשריים ליחידות הפוליטיות (ניתן להציע עוד):

זכויות חברתיות; קשרי קהילה; סביבה וקיימות; זכויות בעלי חיים; מאבק בשחיתות; ביסוס והעמקת הדמוקרטיה; זכויות אזרחיות; מאבק למען זכויות קהילות; חברה משותפת ושוויונית ערבית-יהודית (אולי בחלוקה אזורית). היו חילופי דעות, ללא החלטה, בשאלה האם מאבק בכיבוש (או כיוצא בזה) הוא נושא לעצמו או חלק מהמאבק הכללי לשוויון אזרחי ואחר.

תהליך רעיוני ציבורי של בניית חזון ועיקרי מצע, אולי תוך דיון בחוקה

ייערך תהליך ציבורי של בניית חזון ועיקרי מצע, שיסתיים בהצבעת הריבון על הנוסח או חלופות הנוסח שלהם. עלתה הצעה לקיים גם דיון בחוקה, מול טענה לפיה דיון כזה לא יקדם אותנו בעת הזו.

ננסה להשתמש בתהליך זה לשם הכנת כלים השתתפותיים.

אבי ע יציג תמונת מצב בנושא כלים ותהליכים אפשריים, בעזרת מומחים/ות ככל שיימצאו. תקוותנו שבהמשך תמר תוכל להצטרף להובלת פעילות זו.


פעולות מתוכננות

גיוס משאבים

אולי תשלום דמי חבר וולונטריים, אחרי שנתחיל לפעול בשטח.

פתיחת חנות בעתיד: מדבקות בצבע של הדמוקרטית, עם סיסמא, צמידים של הדמוקרטית. חולצות, קפוצ'ונים, וכדומה.

תורמים חיצוניים – באחריות המנכ"ל, עד לשלב של משאבים מספקים לשכירת מפתח משאבים.

הרצאות

עפרה תרכז.

אסיפות ריבון:

תתקיימנה פעם ברבעון החל מרבעון ראשון 2022.

אולי במתכונת זום, ובמידת הצורך והאפשרות הצבעות דיגיטליות.

לקראת ריצה לרשויות המקומיות:

חברות/ים בדמוקרטית מעוניינות להתמודד בשלושת הרשויות הבאות: עכו, שפרעם, רהט.

השאיפה היא להתמודד בעוד שתי רשויות לפחות, בהן אולי באר שבע.

המתמודדות תהיינה חברות הסניפים ותיבחרנה על ידיהם.


נושאים שטרם נדונו

עדכון התקנון:

הוצע תהליך שיתחיל במזכירות, יעבור לדיון רחב, ויסתיים בהצבעה/ות (נדרש רוב מיוחס).

יצירת נוכחות ברשתות:

האשטאג לדמוקרטית. להתחיל להשתמש בו. (משהו מעין גם_אני_בדמוקרטית)

כתיבת פוסטים – החל מחברי המזכירות – על למה אני בדמוקרטית.


לטיוטת פרוטוקול לא היו הערות במזכירות, והנוסח הסופי המוסכם מתפרסם באתר הדמוקרטית.

ישיבת המזכירות הבאה תתקיים בעוד כשבועיים, סיגל פתחה דודל לתיאום.


52 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה 15.11.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום ג' 16.8.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר), עפרה קורן. משקיפים: טלאל אלקרנאוי, רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח

Comments


bottom of page