top of page

פרוטוקול וסיכום ישיבת מזכירות, יום א' 20.6.2021

*פרוטוקול וסיכום ישיבת מזכירות, יום א' 20.6.2021*

*השתתפו:*חנאן, אבי ילאו, אבי עופר, מעין, ע'דיר, עפרה, תמר.

משקיף: דרור זוהר.

נעדרו: ברק, יעלה, סיגל (הודיעונו כי לא יוכלו להגיע)

סדר יום, יו"ר ופרוטוקול: אבי עופר.

מבוא: ישיבת המזכירות הייתה נוקבת וכנה; הועלו בה הקשיים שהמזכירות והדמוקרטית ניצבות בפניהם, אבל גם הנכונות הכללית להתמודד עימם בתהליך פנימי של המזכירות וציבורי של הריבון, ובנימה אופטימית זו הסתיימה הישיבה.

1. פגישות מונחות: המזכירות אשררה את קיומן בהקדם של שתי פגישות מונחות של 4 שעות כל אחת. א. לשם גיבוש וניסיון להגיע להסכמות רחבות אידאולוגיות שתאחדנה אותנו, או לגבש חלופות, במקביל לתהליך הרעיוני הציבורי (להלן). ב. לשם גיבוש אופן עבודת המזכירות. יעלה הודיעה כי רוזאן ג'בארין, שהנחתה בעבר בהצלחה סדנה דומה של מועמדות הדמוקרטית, מוכנה להעביר את שתי הסדנאות בימי שישי בבוקר ביולי-אוגוסט, והדבר התקבל בברכה ובהסכמה.

החלטות: יעלה תבדוק מה כלל התאריכים האופציונליים, ולאחר מכן ייפתח דודל במידת הצורך לקביעת מועד סופי של מפגשי הסדנה, בהקדם האפשרי. עדכון: רוזאן הציעה 6 תאריכים חלופיים עד שלהי אוגוסט. אבי ע פרסם דודל לשם קביעת המועדים. המועדים שנקבעו לאחר משאל הדודל:יום ו' 16.7 10-14, יום ו' 30.7 9-13. המיקום ייקבע בהמשך.

2. תהליך רעיוני לקראת החלטת ריבון: לקראת הישיבה הוכנה הצעה ללו"ז לא-ארוך לשם תהליך רעיוני לקביעת זהותה ועיקרי מצעה של הדמוקרטית (מעבר לכתוב בחוקה). סוכם לערוך תהליך זה במקביל לתהליך הפנימי במזכירות, ותוך התאמה ללו"ז שלו. עיקרי התהליך הם הכנת שני מסמכים חלופיים כבסיס לדיון, על סמך שתי הדעות העיקריות שנשמעו בדמוקרטית ובדיוני המזכירות עד כה; פרסומם למתפקדות/ים ופתיחתם להערות ולדיונים ציבוריים; דיון בהם בפגישה הראשונה של סדנת המזכירות; גיבוש נוסח אחד בהסכמה רחבה, או שני נסחים חלופיים (על ידי אותן מחברות), לאור הדיונים וההערות; אספת ריבון ובעקבותיה הצבעה לאישור הנוסח שיוסכם, או לחלופין הצבעה על שני הנסחים החלופיים זה מול זה.

החלטות: א. אבי ע יציע לו"ז מעודכן לתהליך, ומסמך עיקרי המצע שפרסם יהיה אחד משני המסמכים לדיון. ב. מעין תוודא שמתפרסם בהקדם מסמך שני, שיציג את הדעות שהביעו ברק וסיגל, וכן מעין עצמה. ג. התהליך יתקדם לפי הלו"ז שיוסכם, גם אם יהיה עיכוב בהגשת אחד המסמכים. עדכון: טיוטת הלו"ז המעודכן פורסמה לאחר הישיבה, להערות חברות/י המזכירות.

3. קשיים בפעולת המזכירות: הועלו קשיים של רוב חברות/י המזכירות נוכח אופן תפקודה, אי הבהירות כיצד עליה להתנהל, וחוסר היכולת לקדם מהלכים משמעותיים ולהגיב במשותף על אירועים. הקשיים הגיעו לרמה שחברות/ים במזכירות הרגישו חוסר יכולת לפעול ולהוביל, וחוסר טעם בהמשך החברות במזכירות לאור זאת. סוכם להמתין למפגשי סדנת המזכירות, בתקווה שבהם נתחיל לפתור בעיות אלה, כאשר התהליך הרעיוני יביא להחלטת ריבון לאורה המזכירות תוכל לפעול לפי סדר יום רעיוני ברור ואחד. קשיים אלו הינם צפויים בעת בניית גוף חדש ומגוון כל כך, וביכולתנו להתגבר עליהם.

4. בחירת יו"ר/ית וסגן/ית למזכירות: המזכירות דחתה בעבר את ההחלטה בנושא עד לאחר תום התהליך הרעיוני ותהליך גיבוש אופן עבודתה, אולם זה יתרחש רק באוגוסט, ואודי שפירא ביקש להקדים את ההחלטה כדי שיוכל לחפוף באופן מסודר את התפקיד, לפני נסיעתו לשנת השבתון.

לא התקבלה החלטה. סוכם לנסות להגיע להסכמה בנושא זה עד לפגישת המזכירות הבאה, או לפניה.

5. נהלי פרסום סדר היום והפרוטוקול: בישיבה ולאחריה הובעה הסתייגות מפרסום סדר היום של המזכירות ו/או הפרוטוקולים שלה בקבוצת הפייסבוק, שפתוחה גם מחוץ לדמוקרטית.

החלטות: סדר היום והפרוטוקול יפורסמו במלואם באופן שיהיה גלוי רק לחברות/י הדמוקרטית. תיבחנה הדרכים לעשות זאת באופן היעיל ביותר, ובינתיים הפרסום יהיה רק בקבוצת הווטסאפ של פעילות/י הדמוקרטית, וכן במקום הקבוע באתר הדמוקרטית. תזכורת: טיוטת סדר היום וטיוטת הפרוטוקול מתפרסמים מבעוד מועד בקבוצת הווטסאפ של המזכירות, כך שחברות/י המזכירות תעבורנה עליהם ותוכלנה להעיר או לדרוש שינויים, לפני שיפורסמו למתפקדות/ים.

6. מועדי הפגישות הקרובות: הועלו מחדש הקושי לקבוע מועד שיתאים לכל חברות/י המזכירות, והתנגדות להחזרת הפגישות הקבועות לימי שישי.

החלטות: א. עד גמר תהליך הסדנאות, הפגישות תתקיימנה פעם בשבועיים. ב. מעין לקחה על עצמה להכין דודל חדש לקביעת מועדי הישיבות, ותמר תסייע בדרבון למילואו. ג. עד גמר הסדנאות, שתהיינה בימי שישי, לא תיערכנה פגישות מזכירות נוספות בימי שישי.

7. פעילות בלוד: חנאן דיווחה על האירועים בלוד, על ראש העיר החדש (רביבו) המסית יהודים נגד הערבים ומנסה לשנות את הרכבה הדמוגרפי של העיר לכיוון של יהודים מהימין הקיצוני. כ-250 ערבים נעצרו על ידי המשטרה בעקבות האירועים, במהלך של הפחדה, אשר זכה לביקורת מצד בית המשפט שכבר דן בחלק מהמעצרים. יש צורך להיאבק במהלכים אלו, ולצרף למאבק כמה שיותר מתושבות/י לוד, בדגש על האוכלוסייה היהודית הוותיקה אשר חייתה כל השנים בחיים משותפים עם האוכלוסייה הערבית.

החלטות: א. ננסה להתניע מהלך תקשורתי משפיע בנושא זה. ב. יוקם סניף לוד ערבי-יהודי של הדמוקרטית, באחריות חנאן, ואבי ע כמי שמטפל בסניפים. ג. חנאן תיזום מפגשי בית בלוד, בעזרת חברות/י המזכירות ככל שתבקש אותה.


43 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה 15.11.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום ג' 16.8.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר), עפרה קורן. משקיפים: טלאל אלקרנאוי, רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח

ความคิดเห็น


bottom of page