top of page

פרוטוקול וסיכום ישיבת מזכירות, יום א' 6.6.2021

פרוטוקול וסיכום ישיבת מזכירות, יום א' 6.6.2021

השתתפו: ברק, אבי ילאו, אבי עופר, יעלה, סיגל, ע'דיר, עפרה, תמר.

נעדרו: חנאן (חולה), מעין (באזכרה).

הכינה את סדר היום ושימשה כיו"ר: תמר יבין

הכנת טיוטת הפרוטוקול: אבי עופר ותמר יבין


1.תפקיד המזכירות

הוצגו תפקידי המזכירות המוגדרים בתקנון הדמוקרטית, פרק 6ג.

הושמעה דעה לפיה תפקידים אלה אינם בהכרח באחריות ישירה של חברות המזכירות. התחומים יכולים להיות מרוכזים בידי מתנדבות המתאימות לכך, שיהיו בקשר ישיר עם המזכירות כולה ו/או עם אשת קשר האחראית לנושא מטעם המזכירות. הושמעה דעה שעיקר תפקידה של המזכירות הוא הובלה אידאולוגית ולא הניהול השוטף של המפלגה.

לא הושגה הסכמה בדבר הגדרת תפקיד המזכירות.


2. ערוצי פעילות של המפלגה ואופן התנהלות המזכירות בערוצים אלה

הערוצים בהם מתקיימים כיום פעילות ושיח של המפלגה הם בעיקר קבוצת ווטסאפ ("דמוקרטית פעילים כללי!") וקבוצת הפייסבוק. מתנהלים דיונים ולעתים מוצגים נושאים ושאלות שמבקשים את התייחסות המזכירות.

הועלה קושי של חברי המזכירות לעקוב אחר התוכן בקבוצות וכן קושי בהתייחסות לנושאים אידיאולוגיים טרם גיבוש זהות המפלגה, המצע והאידאולוגיה שלה.

סוכם על מינוי תמר כנציגת המזכירות למעקב בקבוצת הווטסאפ והבאת נושאים ופניות שדורשים התייחסות לגיבוש תגובה מוסכמת של המזכירות, ועל מינוי ע'דיר האני ואבי עופר כמנהלי קבוצת הפייסבוק. ע'דיר ואבי ע. יבחנו את התנהלות הקבוצה ואת אופן ניהולה, יביאו המלצות בנושא, ישתתפו בניטור הקבוצה, ויביאו בפני המזכירות נושאים שעלו בקבוצה כאמור לעיל.

אבי ע יכין טיוטת תקנון לקבוצות הווטסאפ והפייסבוק ויביא לאישור המזכירות.

עלתה הצעה לקיים מפגש זום של המזכירות עם הפעילים, בה תינתן לפעילים הזדמנות להציג שאלות ולהביע דעה בפני חברי המזכירות. ההצעה לא התקבלה בנימוק שהמזכירות לא תוכל להתייחס לדברים טרם הגדרת זהות המפלגה.


3. חלוקת תפקידים ואחריות בין חברי המזכירות

בשל הקושי לאייש את כל התפקידים, בין היתר עקב חוסר ההסכמה לגבי תפקיד המזכירות וזהות המפלגה, אוישו רק תפקידים בתיעדוף גבוה לטיפול מיידי, וכאלו שכבר מטופלים בלאו הכי:

סניפים; טיפול ומענה למייל; תחזוקת ספר הבוחרות (רשימת המתפקדות) ועבודה מול פוליפון ואיניגו (חברת ההצבעות), ככל שתהיה בעתיד: אבי עופר

שקיפות: דרור זוהר, האמון על השקיפות במפלגה, יוזמן לישיבות הקרובות; איש הקשר כרגע: אבי עופר.

אתר: תמר לקחה על עצמה ליצור קשר עם מיה שתפעלה את האתר ומתנדבות אפשריות נוספות לכך, במטרה שהאתר לפחות יעודכן, ויאורגן בצורה אינטואיטיבית יותר למציאת מידע.

רשתות חברתיות פנימיות של הדמוקרטית: ראה סעיף 2.

ניוזלטר: ברק יפנה לאורלי מור, שהביעה נכונות לכך בעבר, ואם תסכים תוזמן לישיבת מזכירות קרובה לשם תיאום פעילות זו.

כספים ותקציב: אבי ע דיווח שלעת עתה הם מנוהלים בידי אבי כהן וענת גוראל, אשר נכונים להמשיך בכך, יחד עם ירון סיון. סוכם שברק יעבוד מולם.

טרם נדונו: תקשורת פנים וחוץ, ריכוז פעילות ומתנדבות, אסיפות ריבון, פיתוח כלים השתתפותיים.
4. קווים מנחים לתהליך גיבוש זהות, חזון ועיקרי מצע למפלגה

בדיון המזכירות הקודם הוחלט על קיום תהליך לבירור רעיוני כשלב מקדים הכרחי לבחירת יו"ר וסגנית למזכירות ולגיבוש תכנית העבודה.

א. יעלה דיווחה כי תיאמה עם רוזאן שתנחה שתי פגישות של כ-4 שעות כל אחת, לשם גיבוש של המזכירות כקבוצה המסוגלת לפעול ביחד ולקיים דיונים פרודוקטיביים.

חברות המזכירות הביעו נכונות להקדיש את הזמן הנדרש לכך; הועלתה דעה לפיה כדאי שעוד כמה בעלות תפקידים מרכזיים במפלגה ישתתפו בו. יעלה תתאם בדודל את המועדים הקרובים ביותר המתאימים לכל חברות המזכירות.

ב. הודגש כי תהליך זה אינו בא במקום בירור רעיוני, אלא נועד לתת למזכירות כלים כדי לנהל בירור כזה בתוכה, שיהווה את הבסיס לתהליך רעיוני בקרב כלל מתפקדות הדמוקרטית, שבסופו הריבון יחליט על דרכה הרעיונית של המפלגה.

החלטות:

יעלה תתאם שתי פגישות של המזכירות בהנחיית רוזאן, כאמור לעיל, שתתקיימנה בהקדם האפשרי.

תמר תכתוב מתווה לתהליך השתתפותי לגיבוש זהות, חזון ועיקרי מצע המפלגה, ותביאו בפני המזכירות בהקדם.


5. בחינה מחדש של מועד בחירת יו"רית וסגנית למזכירות

בישיבה קודמת המזכירות נמנעה מהחלטה על בחירת יו"רית וסגנית מכמה סיבות, בעיקר משום שהועלתה טענה כי יש לבצע קודם את הבירור הרעיוני כך שתיבחרנה יו"רית וסגנית המתאימות ורוצות להוביל את הקו הרעיוני שיוחלט עליו, וכן משום שלא נראה היה כי המזכירות בשלה להחלטה בהסכמה רחבה.

בדיון הפעם הועלתה שוב דעה זו, אך לצידה גם דעה לפיה יש לבחור את היו"רית והסגנית בהקדם האפשרי, וחשש מפני חוסר יכולת של המזכירות לתפקד בלי בעלות תפקידים אלו. לפי דעה נוספת, המבחן הוא אכן בשאלת תפקוד המזכירות: אם המזכירות מצליחה לתפקד במצב הנוכחי, בו תפקיד היו"רית עובר בסבב בין חברות המזכירות המתנדבות לכך, אין צורך להיחפז, ולפי דעה זו הישיבה הנוכחית הראתה שהמזכירות מתפקדת.

הדיון נסגר ללא החלטה או המלצה חדשה בנושא זה.


מעין אמרן תהיה אחראית על הישיבה הבאה: הכנה ופרסום מבעוד מועד של סדר היום, וניהול הישיבה. בכתיבת הפרוטוקול יסייעו לה אבי ע ו/או יעלה.


הישיבה הבאה מתוכננת לעת עתה ליום א' הבא, 13.6.2021, בשעה שמונה בערב.

(יש לבחון מחדש את המועד הקבוע שהוסכם לפגישות הזום של המזכירות, משום שהתברר שאינו מתאים לחלק מהחברות)


38 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה 15.11.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

הזמנה לכנס סולידריות לחברה ישראלית יהודית-ערבית משותפת, שוויונית ודמוקרטית

*مؤتمر تضامن للمجتمع الاسرائيلي عربا ويهودا معا , عل اساس المساواة المجتمعية* *המטרה: שיח של א.נשי מפתח מחד והציבור הרחב מאידך, לחשיבה ודרכי פעולה לשם הקמת ארגון ומפלגה שימלאו את החלל שנוצר.* מדובר על

סיכום הכנס לסולידריות ולאיחוד פוליטי במחנה היהודי-ערבי המשותף 7/11/2022

تلخيص مؤتمر التضامن وتوحيد الصفوف من ناحية سياسية بالحزن العربي-اليهودي المشترك (נוסח ערבי של סיכום זה, מעבר לפסקאות המבוא, נמצא בהכנה ויפורסם בהמשך) תודה לכל 150 משתתפות.י הכנס לסולידריות ולאיחוד השו

Comentários


bottom of page