top of page

פרוטוקול ישיבות המזכירות, יום א' 17.7.2022 ויום ד' 20.7

*השתתפו:* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר.

ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). משקיפים: טלאל אלקרנאוי.

יו"ר ופרוטוקול: אבי עופר.


1. *התקדמות בפעולות השטח:* נמסרו עדכונים מהפעילות ברהט ובנגב, וכן במשולש וואדי ערה. נסקרה פעילות קבוצת היוזמה האזרחית שמתעקשת בשלב זה להקים עוד מפלגה יהודית ערבית, למרות שיש לכך התנגדות גם בתוכה. הוצגה התנעת צוות המדיה והתקשורת על ידי רועי פריי ואורי אפנצלר, בסיוע אבי ע. דווח על מתעניינים נוספים בדמוקרטית . הועלתה הסוגייה הטכנית של תמיכה בתחזוקת ופיתוח האתר, מאז אפריל 2021 אבי ע עושה זאת לבדו, כעת יש תמיכה של מומחה ויקס מתנדב, ואם יהיה צורך בעז עשוי להביא תמיכה נוספת.

2. *לוח זמנים מוצע עד סגירת הרשימות לכנסת:* עברנו על ההצעה שבנספח ווידאנו היתכנות טכנית.

3. *נהלי ההצבעות והאחריות עליהן:*

דיון עם ועדת בחירות לגבי שתי הקלפיות הצפויות, ובשאלה אם לכלול לצד ההצבעה לרשימה ולראשות הרשימה גם בחירות להשלמת מוסדות הדמוקרטית. הוסכם שלוועדת בחירות לפריימריז יצטרפו חברות מזכירות שלא מתמודדות, אורי ואלי.

טלאל הביע דעתו שאם ניגשים לבחירות, כמו שהוא הצהיר בתקשורת בדרום, יש להמשיך עד הסוף בכל מצב; לא להיות כמו הדמוקרטית של טאלב שכל פעם ביטלה ריצתה. אורי מסכים עם טלאל.

4. *ניהול הפריימריז ונהלי הצגת המועמדות.ים לרשימה ולתפקידים השונים:* דיון ראשון.

ועדת בחירות תפתח גיליון דוקס דרכו ניתן לתמוך במועמדות השונות, שיהיה חסוי מהן. עם תחילת ההגשות נקבע מועדים קבועים בהן המועמדות תצגנה את עצמן, תענינה על שאלות. במקביל נכין תבנית לדף מועמד.ת ונשים באתר. חשוב לזכור שיש לנו כרגע אפשרויות טכניות מוגבלות. נאפשר רב-שיח מועמדות. הכול בפייסבוק לייב של הדמוקרטית. ועדת בחירות תצטרך גם לקבוע אם לתת הנחות על רשימת התמיכה, ואיזה, ולאחר קבלת התוצאות אם לתת הנחה ברף התמיכה המינימלי, ועד כמה.

5. *תיקוני תקנון, מצע וחוקה; תקופת האכשרה, אפשרות שריוני מקומות ועוד:*

תהיה אכשרה עד מועד הקלפי לאישור התיקונים, עם אופציה להארכה בידי ועדת הבחירות בשיתוף המזכירות. איזון מגדרי כמו כיום, איזון לאומי 40% לפחות לכל לאום בכל חמישייה.

שריונים: שני מקומות החל ממקום 3, ולא ברצף, לפי המלצת ועדת בחירות ו-2 המקומות הראשונים, ויובאו לאישור הריבון. ראשות הרשימה תהייה למקום הראשון, ולמי שאחריו מלאום שונה, ובאופן שיהיה ייצוג נשי.

אלי: מציע להכין ניירות עבודה רבים לקהילות מותאמות, ולגבש מסמך לגבי מערכת המשפט.

מגילת העצמאות: להעביר לסוף פיסקת המבוא ולהרחיב בציטוטים אוניברסליים מתוכה.

6. *הישיבה הבאה:* השלמת הדיון בנושאים השונים; מועד אפשרי: יום ד' 20.7 שעה 20:30.


*בברכה,*

*אבי ע (ד"ר אבי עופר)*

יו"ר המזכירות

3 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה 15.11.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום א' 04.9.2022 שעה 20:30

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום ג' 16.8.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר), עפרה קורן. משקיפים: טלאל אלקרנאוי, רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח

Comments


bottom of page