top of page

פרוטוקול ישיבת המזכירות, יום א' 10.4.2022

*השתתפו:* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר.


סדר יום, יו"ר ופרוטוקול: אבי עופר.

השתתף בניסוח הפרוטוקול: אורי אפנצלר.


1. *דיון במצב הבטחוני* מזכירות הדמוקרטית מאוחדת בגינוי נחרץ של התקפת הטרור בתל-אביב, משתתפת באבל המשפחות ושולחת איחולי החלמה לפצועים. מטרת הטרור היא לאיים בפחד על החירות שלנו, להוכיח כי שוויון הוא פנטזיה ולרסק את הערבות ההדדית ואת אחוות העמים במולדת. אנחנו, אזרחי/ות המדינה הזאת, בנות כל העמים החיים כאן, מסרבות להיות אויבות ולהיכנע לכוחות השנאה והאטימות, הפילוג והאלימות. המפלגה הדמוקרטית היא מפלגת חירות, שוויון, ערבות הדדית ואחוות עמים במולדת.

2. *דיון במצב הפוליטי* המזכירות קיבלה דיווח על הערכת צוות הייעוץ הפוליטי לפיה זמן לא רב אחרי תום פגרת הכנסת תוכרזנה בחירות, שתתקיימנה בנובמבר או אפילו כבר בספטמבר. סוכם שכמפלגה עלינו לשאוף להתמודד בבחירות, גם אם אכן תוקדמנה, וזאת בהתאם להתפתחויות. הועלו דעות שונות ומשלימות לגבי מכלול ההיבטים המייחדים אותנו ואשר חשוב להביאם לידי ביטוי בטיוטת המצע הרעיוני שבכוונתנו להעלות לדיון כחלק מהתהליך הרעיוני. במקביל להליך הרעיוני, המזכירות תעקוב אחר התהליכים הפוליטיים בסיוע א.נשי המקצוע, ותגבש הצעות לדרכי פעולה, הצעות אשר תובאנה לדיוני הריבון ולהחלטתו בהצבעה, ככל שיידרש. מטרתנו כעת לחזק וליצור כמה שיותר חיבורים עם קבוצות אזרחיות הקרובות לנו, כמו הרשות האזרחית ורבות אחרות, כך שנוכל להוות עבור כולן בית פוליטי לעת הבחירות. כמו כן נחפש גישה לקהלים וקהילות אחרות שאין להן בית פוליטי, וחלקן אינן מצביעות כלל לכנסת מתוך חוסר אמון במפלגות הקיימות ובשיטה הקיימת; אנו נציע חלופה אשר נותנת לכולנו הרגשת שותפות במהלכים ובגיבוש המצע והדרך, ואשר שואפת לשינוי השיטה ומקיימת דיונים אינטנסיביים בשיתוף הציבור לגבי החלופות המתאימות.

3. *אסיפת זום לאחר הפסח, יום ראשון 24.4.2022 שעה 20:30* הוחלט לקיים אסיפת זום גדולה בה נעדכן ונדון על ההתפתחויות הפוליטיות ומקומה של הדמוקרטית בתוכן, נקשיב למגוון דעות השונות בתוכנו, ובעקבותיה נפתח בתהליך הרעיוני והתקנוני עליו החלטנו. *SAVE THE DATE*

4. *דיון בתהליך ובלו"ז המוצע* ביום ד' הקרוב 13.4, או לכל המאוחר ביום ה', נשלח מייל לכל המתפקדות/ים במפלגה. המייל יכלול קישור לאסיפת זום ביום א' 24.4, וכן טופס של הרשמה להשתתפות באסיפה, בקשת זכות דיבור, והרשמה להמשך התהליך בקבוצות דיון רעיוניות קטנות, שתתקיימנה אחרי האסיפה. ההשתתפות באסיפה תהיה פתוחה לכל חברות הדמוקרטית; זכות דיבור תהיה שמורה רק לחברות פעילות (ששילמו דמי חבר) אשר נרשמו מראש בטופס. התהליך יתקיים בין סוף אפריל לתחילת יוני, ויכלול דיונים על טיוטת המצע הרעיוני, ועל שינויים תקנוניים הכרחיים אשר המזכירות תגבש ותעלה להערות הציבור. ייתכן שיהיה צורך להאיץ את התהליך ולסיימו כבר בחודש מאי, בהתאם להתפתחויות הפוליטיות. אבי דיווח על גיבוש עקרונות תכנון הפגישות במעגלי הקשבה של 10-15 משתתפות/ים, מעגלים המתוכננים כחלק מהתהליך הרעיוני; זאת בעקבות התייעצויות מתמשכות עם ערן הלוי, חבר הדמוקרטית, מייסד "מרכז אוריאל – יוצרים הקשבה", גוף מוביל בתחום מעגלי ההקשבה בישראל. העדיפות היא לקבוצות שתיפגשנה פיזית עם הנחיה מקצועית מטעם ערן, אך תהיינה גם פגישות זום במתכונת דומה. ערן שולח לנו פרוטוקולים לניהול הפגישות, הפיזיות ובזום, כדי לייעל את ניהולן.

5. *המשך דיון במסמכים הרעיוניים לקראת הפצתם* המזכירות תמשיך במהלך חול המועד פסח בליבון וגיבוש מושגי היסוד המשותפים, והטיוטה לעיקרי מצע הדמוקרטית; נדון גם בנושאים שנשארו פתוחים, לשם השגת הסכמות ו/או השארתם פתוחים להמשך דיון ציבורי במסמך שיופץ. טיוטת המסמך שתגובש במזכירות תופץ לחברות הדמוקרטית בסמוך לאסיפה המתוכננת. היא תידון במעגלי השיח שלאחר האסיפה, וכל מי שישתתפו במעגלים יוכלו גם לתרום הערות למסמך ולסייע בגיבוש הנוסח הסופי שלו, או חלופות ראשיות במידת הצורך.

6. *אסיפת הריבון בחודש יוני* בסיום התהליך הרעיוני והתקנוני תתקיים אסיפת ריבון גדולה במהלך חודש יוני, ולאחריה הצבעות על עיקרי המצע הרעיוני ועל התיקונים התקנוניים שיוצעו. ככל שהמצב ידרוש זאת, תובאנה לאסיפת הריבון גם הצעות למהלכים פוליטיים שיתחייבו מההתפתחויות עד אותה עת. כמו כן ייתכן שהאסיפה תוקדם לאור ההתפתחויות.

7. *נושאים טכניים* אושרר שינוי כתובת פיזית של הדמוקרטית (בוצע במשאל טלפוני ועודכן באתר); דווח על התקדמות תהליך שינוי מורשי החתימה וסגירת חשבון הבנק מהבחירות; סוכם להמשיך לקבל את היעוץ המשפטי מעו"ד גיא בוסי, לפי אותו ההסדר שנקבע בעבר. התקבלה החלטה לגבי חידוש חברות: מי שטרם שילמו דמי חבר יוכלו לעשות כן עד שבוע לפני אסיפת הריבון ולהשתתף באסיפה ובהצבעה; מי שהודיעו על עזיבה וירצו לחזור, תחול עליהם תקופת האכשרה הרגילה של 6 חודשים.

8. *עדכון קצר* הוצאנו הודעות טוויטר ובפייסבוק בתגובה לאירועים שונים. אלי אקסלרוד, אבי עופר, אבי כהן ואחרות השתתפו בכנס הרשות האזרחית ובמעגל ממשל ודמוקרטיה שם, וימשיכו להשתתף בפעילות מעגל זה.

9. *עדכוני התקנון* המזכירות תדון בקרוב בעדכונים ובתיקונים הנדרשים בתקנון, לפי טיוטה שאבי יגיש, ולאחר מכן תעלה גם אותם לדיוני הריבון.

10.*ישיבות מזכירות בחול המועד פסח ולאחריו* המזכירות תקיים במהלך חול המועד פסח שתי ישיבות של העמקה במושגים המשמשים אותנו. חברות המזכירות יגישו מסמכים קצרים בנושאים שברצונן ללבן, ותובלנה כל אחת בתורה דיון באותם נושאים. לאחר האסיפה שבתאריך 24.4.2022 תקיים המזכירות פגישת סיכום, באותו שבוע או ביום א' 1 במאי.


בברכה,

אבי ע (ד"ר אבי עופר)

יו"ר המזכירות


10 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה 15.11.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום ג' 16.8.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר), עפרה קורן. משקיפים: טלאל אלקרנאוי, רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח

Comments


bottom of page