top of page

פרוטוקול ישיבת המזכירות, יום א' 22.5.2022

עודכן: 2 ביוני 2022

*השתתפו* אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר.


סדר יום, יו"ר ופרוטוקול: אבי עופר.


1. *התהליך הרעיוני:* סקירה קצרה על ההתקדמות המוצלחת של התהליך עד כה. מעגלי השיח יסתיימו מחר יום ב' 23.5.2022 ואז יגובש הנוסח הסופי שתציע המזכירות להערות הציבור ולהצבעה.


2. *כספים:* הוכנו הניירת ומרבית החתימות לשם העברת הכסף מהחשבון בבנק דיסקונט וסגירתו, ולשם העברת זכויות החתימה בחשבון בבנק הפועלים. היו"ר יבצע את הפעולות האחרונות הנדרשות, כולל החתמת העו"ד על המסמכים, לשם סיום פעולות אלה. סגירת החשבון בדיסקונט תתבצע בפועל בסוף הרבעון הנוכחי (סוף יוני 2022), מסיבות טכניות של הבנק.


3. *מנגנון ההתפקדות:* יו"ר המזכירות הזמנית (אודי שפירא) לא תיחזק חשבון בתכנת טוויליו שמספקת שלב הכרחי בהתפקדות המסודרת (שליחת סמס וידוא). לפיכך החשבון הושבת ולשם הפעלתו מחדש נדרש אימות כפול. לבקשתנו, אודי פועל מול התמיכה הטכנית של טוויליו לשם הפעלה מחדש של החשבון והעברתו מהמייל והנייד הפרטיים של אודי, למייל ונייד הדמוקרטית. – אם המהלך יצלח נחדש מייד את ההתפקדות האוטומטית; אם לא, נפתח חשבון טוויליו חדש ונבצע אינטגרציה שלו לאתר (בתשלום לבית תוכנה). לעת עתה, בהתפקדויות החדשות מתבצע וידוא פרטים טלפוני.


4. *התהליך התקנוני* (לכך הוקדשה מרבית הישיבה) המזכירות עברה על כל 39 הצעות התיקון התקנוניות, חלקן מינוריות וטכניות וחלקן חיוניות להמשך תפקוד הדמוקרטית. ההצעות הוסכמו בשינויים קלים, ויוכן נוסח שיפורסם לדיון ציבורי.


5. *לו"ז מוצע:* התהליך הרעיוני מסתיים כאמור ביום שני 23.5.2022. התהליך התקנוני הותנע השבוע ומתוכנן לסיימו עד סוף השבוע הבא. הנסחים יושלמו עד יום שישי 3.6.2022 (ערב ערב שבועות). הוחלט לקיים אסיפת ריבון ביום שני 13.6.2022, והצבעה ביום חמישי 16.6.2022. יו"ר המזכירות יתאם את ההצבעה מבחינה טכנית מול החברה החיצונית המנהלת אותה, ויוציא מייל לריבון בתיאום עם המזכירות.


6. *הישיבה הבאה:* הישיבה הבאה תוקדש לסיכום נוסח המזכירות לעיקרי המצע, לדיון נוסף בשינויי התקנון ככל שיידרש, ולהכנת אסיפת הריבון וההצבעה שבעקבותיה. הישיבה תתקיים ביום ראשון הקרוב, 29.6.2022, בשעה 20:00.


*בברכה,*

*אבי ע (ד"ר אבי עופר)*

יו"ר המזכירות

10 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה 15.11.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

הזמנה לכנס סולידריות לחברה ישראלית יהודית-ערבית משותפת, שוויונית ודמוקרטית

*مؤتمر تضامن للمجتمع الاسرائيلي عربا ويهودا معا , عل اساس المساواة المجتمعية* *המטרה: שיח של א.נשי מפתח מחד והציבור הרחב מאידך, לחשיבה ודרכי פעולה לשם הקמת ארגון ומפלגה שימלאו את החלל שנוצר.* מדובר על

סיכום הכנס לסולידריות ולאיחוד פוליטי במחנה היהודי-ערבי המשותף 7/11/2022

تلخيص مؤتمر التضامن وتوحيد الصفوف من ناحية سياسية بالحزن العربي-اليهودي المشترك (נוסח ערבי של סיכום זה, מעבר לפסקאות המבוא, נמצא בהכנה ויפורסם בהמשך) תודה לכל 150 משתתפות.י הכנס לסולידריות ולאיחוד השו

תגובות


bottom of page