top of page

פרוטוקול ישיבת המזכירות, יום א' 23.5.2021

* פרוטוקול ישיבת המזכירות, יום א' 23.5.2021*


*השתתפו:* חנאן, ברק, אבי ילאו, אבי עופר, יעלה, מעין, סיגל, ע'דיר, עפרה, תמר.

הישיבה נערכה בזום, בהרכב מלא. יו"ר הישיבה: אבי עופר.


*סדר היום כולל החלטות:*


1. *בחירת יו"ר/ית וסגן/ית למזכירות*

*הועלו שתי הצעות:*

אבי עופר הציע שע'דיר תהיה היו"רית, והוא הסגן.

ברק הציע שמעין תהיה היו"רית, וע'דיר הסגנית.

*הוחלט לנסות להגיע להסכמה רחבה* על זהות היו"ר/ית והסגן/ית, ובפגישה הבאה, שתהיה פגישה פיזית, לקבל החלטה, או להחליט על תאריך יעד לקבלת החלטה.


2. *מתכונת פגישות המזכירות*

*הוחלט שהמזכירות תיפגש פיזית פעם בחודש, בשאיפה ביום שישי האחרון של כל חודש.*

*הפגישה הקרובה תהיה ביום שישי זה, כאשר בשעות 10:00-11:00 תהיה פגישה משותפת של המזכירות הנכנסת והיוצאת, ובשעות 11:00-13:30 יידונו נושאי היו"ר/ית והסגן/ית ונושאים נוספים.*

יעלה תכין טיוטת סדר יום והוא יגובש סופית לפי הערות חברות/י המזכירות.

*כן הוחלט על פגישות זום שבועיות.* המועד ייקבע לאחר משאל דודל שתכין מעין.


3. *מורשי/ות חתימה*

*הוחלט לשחרר את מלי פולישוק, לבקשתה, מהיותה מורשת חתימה של המפלגה הדמוקרטית.*

אבי ע הסביר על מנגנון מורשי/ות החתימה וסוכם לנסות למצוא מורשי/ות חתימה מתוך המזכירות הנמצאים/ות באזור המרכז. לכשיהיה מינוי של מנכ"ל/ית, גם היא תהיה מורשת חתימה.


4. *משקיפים במזכירות*

*הוחלט כי המזכירות תוכל להזמין משקיפים לישיבות המזכירות* (ללא זכות הצבעה), באופן קבוע או אד-הוק לנושאים מסוימים.


5. *המשך פעילות המזכירות*

סוכם כי בישיבות המזכירות הבאות הנושא יידון בהרחבה. כבסיס לדיון ישמשו תכנית העבודה שפרסם ברק, תכנית העבודה שפרסם אבי עופר, וסעיפי התקנון המגדירים את עבודת המזכירות, סמכויותיה, והנושאים שהיא אמורה לכסות. שלושת המסמכים הנ"ל יפורסמו בהמשך כנספח לפרוטוקול זה.


רשם: אבי עופר

43 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה 15.11.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום א' 04.9.2022 שעה 20:30

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום ג' 16.8.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר), עפרה קורן. משקיפים: טלאל אלקרנאוי, רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח

Comentários


bottom of page