פרוטוקול ישיבת המזכירות, יום א' 23.5.2021

* פרוטוקול ישיבת המזכירות, יום א' 23.5.2021*


*השתתפו:* חנאן, ברק, אבי ילאו, אבי עופר, יעלה, מעין, סיגל, ע'דיר, עפרה, תמר.

הישיבה נערכה בזום, בהרכב מלא. יו"ר הישיבה: אבי עופר.


*סדר היום כולל החלטות:*


1. *בחירת יו"ר/ית וסגן/ית למזכירות*

*הועלו שתי הצעות:*

אבי עופר הציע שע'דיר תהיה היו"רית, והוא הסגן.

ברק הציע שמעין תהיה היו"רית, וע'דיר הסגנית.

*הוחלט לנסות להגיע להסכמה רחבה* על זהות היו"ר/ית והסגן/ית, ובפגישה הבאה, שתהיה פגישה פיזית, לקבל החלטה, או להחליט על תאריך יעד לקבלת החלטה.


2. *מתכונת פגישות המזכירות*

*הוחלט שהמזכירות תיפגש פיזית פעם בחודש, בשאיפה ביום שישי האחרון של כל חודש.*

*הפגישה הקרובה תהיה ביום שישי זה, כאשר בשעות 10:00-11:00 תהיה פגישה משותפת של המזכירות הנכנסת והיוצאת, ובשעות 11:00-13:30 יידונו נושאי היו"ר/ית והסגן/ית ונושאים נוספים.*

יעלה תכין טיוטת סדר יום והוא יגובש סופית לפי הערות חברות/י המזכירות.

*כן הוחלט על פגישות זום שבועיות.* המועד ייקבע לאחר משאל דודל שתכין מעין.


3. *מורשי/ות חתימה*

*הוחלט לשחרר את מלי פולישוק, לבקשתה, מהיותה מורשת חתימה של המפלגה הדמוקרטית.*

אבי ע הסביר על מנגנון מורשי/ות החתימה וסוכם לנסות למצוא מורשי/ות חתימה מתוך המזכירות הנמצאים/ות באזור המרכז. לכשיהיה מינוי של מנכ"ל/ית, גם היא תהיה מורשת חתימה.


4. *משקיפים במזכירות*

*הוחלט כי המזכירות תוכל להזמין משקיפים לישיבות המזכירות* (ללא זכות הצבעה), באופן קבוע או אד-הוק לנושאים מסוימים.


5. *המשך פעילות המזכירות*

סוכם כי בישיבות המזכירות הבאות הנושא יידון בהרחבה. כבסיס לדיון ישמשו תכנית העבודה שפרסם ברק, תכנית העבודה שפרסם אבי עופר, וסעיפי התקנון המגדירים את עבודת המזכירות, סמכויותיה, והנושאים שהיא אמורה לכסות. שלושת המסמכים הנ"ל יפורסמו בהמשך כנספח לפרוטוקול זה.


רשם: אבי עופר

35 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

פרוטוקול וסיכום ישיבת מזכירות, יום א' 6.6.2021

פרוטוקול וסיכום ישיבת מזכירות, יום א' 6.6.2021 השתתפו: ברק, אבי ילאו, אבי עופר, יעלה, סיגל, ע'דיר, עפרה, תמר. נעדרו: חנאן (חולה), מעין (באזכרה). הכינה את סדר היום ושימשה כיו"ר: תמר יבין הכנת טיוטת הפר

פרוטוקול ישיבת המזכירות, יום ו' 28.5.2021

ישיבת מזכירות 28/05/2021 נוכחים: זיקה, תמר יבין, חנאן אלסאנע, אודי, אבי עופר, עפרה, ע'דיר, ברק, מעיין, סיגל, יעלה רשמה: יעלה רענן. חלק ראשון: ישיבה חגיגית של מזכירות יוצאת ונכנסת. מדברי המשתתפות/ים: ·

פרוטוקול ישיבת מזכירויות נכנסת ויוצאת, יום ו' 21.5.2021

השתתפו: אודי, חנאן, ברק, אבי ע, זיקה, יעלה, ירון, מעין, ע'דיר, עפרה, רות ארנון, תמר. נעדרו: אבי ילאו, ואחיד, מחמוד, סיגל (עקב פעילות אחרת, התנצלה מראש). הישיבה נערכה בזום שכן בעת קביעתה טרם נודע על הפ

© כל הזכויות שמורות לדמוקרטית 2020

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
כתובת: נטף 33, נטף

מען למכתבים: דמוקרטית - ת.ד 33, נטף 90804

מען למכתבים אלקטרוניים:   info@democratit.org.il

להסרת התפקדות:   info+book@democratit.org.il

 האתר פונה בלשון נשים וגברים בשביל להתחשב בכולם
web.png