top of page

פרוטוקול ישיבת המזכירות, יום א' 29.5.2022

*השתתפו:* עיאד נסאר-שימה; אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר.

הישיבה התקיימה באופן מתגלגל של התכתבויות ואישורים בווטסאפ, בשל אילוצי השעה.


סדר יום, יו"ר ופרוטוקול: אבי עופר.


1. *תאריך הצבעת הריבון (אחרי האסיפה):* ההצבעה תתחיל ביום ד' 15.6 שעה 16:00 ותימשך עד למחרת יום ה' 16.6 בשעה 10:00 בבוקר, וזאת בעלות של הצבעה רגילה בשעות 16:00 עד 20:00.

2. *תמחור ההצבעות:* קיבלנו מחברת איניגו שאיתה ניהלנו את ההצבעות עד כה (כמו מפלגות וארגונים רבים אחרים) הצעת מחיר מצוינת וטובה משמעותית מזו שלפיה שולמו ההצבעות הקודמות. אנו נמשיך לקיים את ההצבעות עם איניגו, ותואמה ההצבעה לעיל.

3. *תאריך אסיפת הריבון:* יום ב' 13.6 שעה 20:00.

4. *ישיבת המזכירות הקרובה:* כרגע התאריך היחיד המתאים לכולנו הוא *יום ד' 8.6 שעה 20:30, אז רישמו ביומנים.* במועד זה נוכל לסגור פרטים אחרונים לקראת האסיפה וההצבעה. מצד שני בתור הפגישה הקרובה שלנו זה קצת מאוחר ביחס ללוחות הזמנים. ייתכן שנערוך פגישה אד-הוק במועד מוקדם יותר עם מי שיוכלו, או שנסכם עוד נושאים בווטסאפ.

5. *איוש ועדת בחירות* לעת עתה (יעוגן כהוראת שעה בתקנון):ד"ר בעז רוזנן (יו"ר), עופרה קורן; אני במגעים לאיוש מועמדת נוספת אבל גם שניים זה מספיק בתור התחלה. בעז הוא ד"ר למחשבים מה שמבטיח רציפות ביכולות הטכניות של הוועדה.

6. *איוש ועדת ביקורת* לעת עתה (נשקול לעגנו כהוראת שעה בתקנון):ד"ר גיל קלמפרר; גם כאן אני במגעים לאיוש שתי מועמדות נוספות. את הוועדה ילווה פרופ' זאב פריי (אבא של רועי פריי) שהוא מומחה בנושא.

7. *מטה ארגון, שטח וסניפים:* בפועל אבי ע מילא לבדו תפקיד זה בשנה וחצי האחרונה, עוד כמינוי של המזכירות הזמנית. כעת רועי פריי, ממובילי מחאת הצוללות וחקירה עכשיו, התנדב לקחת את התפקיד; אבי גם יישאר בתמונה. המזכירות מאשרת את מינויו של רועי פריי כראש מטה ארגון, שטח וסניפים של הדמוקרטית.

8. *תוכנת העזר להתפקדות טוויליו (TWILIO):* בישיבה הקודמת עדכנתי כי התוכנה חדלה לעבוד בשל הזנחה של בעלי תפקיד קודמים. לאחר ישיבתנו סייע אודי לתהליך ההשמשה, וכן להחלפת המייל, הנייד והסיסמה המקושרים לתוכנה; סוגיות אלה נפתרו. התברר שיש חוב של כ-120$, שולמו 150$ כדי שתהיה יתרת זכות. לאחר עבודה מאומצת הושמש תהליך ההתפקדות, מבלי שיהיה צורך בעבודת מתכנת בתשלום.


9. מעגל הדיון האחרון בתהליך הרעיוני התקיים ביום 23.6.22, נוסף למי שנרשמו השתתפו גם כל חברות המזכירות. הנוסח עבר עריכה בידי אורי אפנצלר ואבי ע, הגהה של אורלי רפמן, ועדכון הנוסח הערבי בידי עודה בשאראת.


10. חברות בית הדין הזמני הסכימו להצעה להוראת שעה אותה נביא לריבון, לפיה תהפוכנה לגרעין בית הדין הנבחר, ועברנו על סעיפי התקנון הנוגעים לבית הדין.

11. אתר הדמוקרטית עודכן ונוספו בו קישורים לרישום לאסיפת הריבון וכן לעיקרי המצע המעודכנים, ולהצעות השינוי התקנוניות.

12. הוכנו מיילים למתפקדות למשלוח במהלך השבוע.


*אבי ע (ד"ר אבי עופר)*

יו"ר המזכירות

5 צפיותתגובה 1

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה 15.11.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום א' 04.9.2022 שעה 20:30

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום ג' 16.8.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר), עפרה קורן. משקיפים: טלאל אלקרנאוי, רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח

1 comentario


Info_Democratit
Info_Democratit
06 jun 2022

תודה על העדכון.

Me gusta
bottom of page