top of page

פרוטוקול ישיבת המזכירות, יום א' 3.7.2022 שעה 20:30

הערה:הפרוטוקול כולל עדכונים עד יום ג' 5.7.2022


*השתתפו:* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר.

*אורח:* רועי פריי, שיפעיל את המטה.

יו"ר ופרוטוקול: אבי עופר.


1. *המגעים בנושא רשימה יהודית-ערבית משותפת:* הובאו עדכונים בידי אבי עופר: הצגת דרכנו מול קבוצות היוזמה האזרחית והיוזמה הדמוקרטית, ומיצובנו בתור החלופה היהודית-ערבית העיקרית שהיא גם שוויונית וגם דמוקרטית.

עדכון אחרון (5.7.22): היוזמה הדמוקרטית סירבה פעמיים להצעתנו להיכנס לבניין מפלגה יהודית-ערבית (כלשהי). היוזמה האזרחית של אברום בורג, פייסל עזאיזה וטאלב אלסאנע פועלת להקמת מפלגה חדשה, אם כי יש שם קולות המתנגדים לכך ותומכים בבנייה משותפת איתנו; יש קולות רבים אף יותר הקוראים לשיתוף פעולה איתנו גם אם יקימו מפלגה חדשה, אך עוד חזון למועד.

הוצגו מגעים שנערכו ושעומדים להיערך עם פוליטיקאים.ות מוכרות וראויות, וכן עם פעילות.ים בולטות שהביאו עיאד ואבי. בין היתר התפקדה לדמוקרטית הרבנית לאה שקדיאל מירוחם.


2. *המשך התהליך המתמשך של בניית הדמוקרטית:* ככל שיצטרפו פעילות חדשות לקראת המהלך של מעבר למבנה יהודי-ערבי שוויוני, ייערכו קבוצות דיון על שינויי התקנון הנדרשים וכן שינויים מעטים בחוקה ובמצע, ואולי כתיבת קווי יסוד קצרים וקליטים בהם נתמקד.


3. *לוח זמנים ראשוני:* עד סוף יולי צירוף מתפקדות ופעילות חדשות בדגש על החברה הערבית, ודמויות ציבוריות בולטות ככל הניתן.

בתחילת אוגוסט תתקיים אסיפת ריבון והצבעה על שינויים בתקנון, וככל הנדרש גם במצע ובחוקה, לשם התאמה למבנה היהודי-ערבי השוויוני, וכן הוראת שעה לביטול תקופת האכשרה כך שהמצטרפות החדשות עד כאן תוכלנה לבחור ולהיבחר.

לקראת סוף אוגוסט תתקיימנה בחירות פנימיות לרשימה לכנסת, ולהשלמת מוסדות הדמוקרטית תוך איזון יהודי-ערבי ככל הניתן, וכמובן איזון מגדרי.

עד ה-15.9, המועד האחרון להגשת הרשימות לכנסת, תיערכנה פעולות לשם איחוד מירב המפלגות מהמחנה לריצה ברשימה משותפת בבחירות, למניעת אובדן קולות.


4. *עבודת המטה:* תיאום עבודת המטה בתחומים השונים, בהשתתפות רועי פריי.

רועי הציג את עצמו, ממקימי חקירה עכשיו (הצוללות)וחבר באיחוד המחאות, שם ריכז את מסמך דרישות המחאה יחד עם אבי עופר (מסמך זה היה הבסיס ממנו צמח מצע הדמוקרטית).

רועי ירכז את תפעול מערכת ניהול המשימות TRELLO, דרכה תנוהל פעילות הדמוקרטית והמטה.

כמו כן הוא ירכז את הפעלת המדיה, בשלב ראשון דף הפייסבוק והטוויטר, ויקדם אותה. הפעלה זו תיעשה בתיאום עם צוות הדוברות, המסרים והתקשורת (להלן).

ולבסוף, רועי ירכז את העבודה מול פעילים וארגונים המבצעים פעילות אד הוק; הוא החל בכך מול יובל לוטם שפעל נגד הגירוש ביפו והציג זאת באסיפת הריבון, אלא שהבחירות קטעו את המהלך.


5. *צוות הדוברות, המסרים והתקשורת:* הוחלט על הקמת צוות זה, בו תהיינה חברות עיאד, אורלי, אורי, וכן טלאל סלימאן אלקרנאוי (להלן), ורועי פריי כאחראי טכני. על הנוסח הערבי של המסרים תהיה אחראית עיאד בשיתוף עם טלאל. עבודת הצוות תרוכז בידי רועי.


6. *הפעילות בנגב:* המזכירות החליטה למנות את טלאל סלימאן אלקרנאוי להוביל את פעילות המפלגה והדוברות שלה בנגב, ולהיות שותף בהובלת כלל הפעילות הערבית-יהודית של המפלגה בכל האזורים. לשם כך ישתתף אלקרנאוי בדיוני המזכירות, ויהיה חבר בצוות הדוברות והמסרים של הדמוקרטית.


7. *הישיבה הבאה:* תיקבע בהמשך לפי ההתפתחויות, ובהתחשב במועדי חג הקורבן.


*בברכה,*

*אבי ע (ד"ר אבי עופר)*

יו"ר המזכירות


18 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה 15.11.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום א' 04.9.2022 שעה 20:30

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום ג' 16.8.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר), עפרה קורן. משקיפים: טלאל אלקרנאוי, רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח

Comments


bottom of page