top of page

פרוטוקול ישיבת המזכירות, יום א' 8.5.2022

עודכן: 11 בספט׳ 2022

*השתתפו* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר.

סדר יום, יו"ר ופרוטוקול: אבי עופר.


1. *התהליך הרעיוני:* לו"ז מעגלי השיח ואופן ניהולם – סקירה ודיון.

2. *עדכון לגבי התהליך הצפוי, כולל החלק התקנוני* טיוטה מלאה של ההצעות לשינויים תקנוניים תישלח השבוע. טיוטה חלקית נדונה בישיבה.

3. *לו"ז מוצע:* התהליך הרעיוני כולל כרגע 4 פגישות המסתיימות ביום שני 23.5.2022. התהליך התקנוני יותנע השבוע וניתן לסיימו בערך באותו מועד, ולסכם נסחים להבאה לאסיפה עד יום שישי 3.6.2022 (ערב ערב שבועות). לפי ההרשמה לזום, המשבצת הזמינה ביותר למשתתפות התהליך היא שני בערב. לפיכך מוצע לקבוע כבר עכשיו אסיפת ריבון ביום שני 13.6.2022, זה משאיר די רזרבה. הצבעה אפשר לקבוע ליום שני 20.6.2022. אפשר להקדים הכול בשבוע אם לוח הזמנים הפוליטי יחייב. יצוין כי אם הבחירות תוקדמנה, הרי תוך 30 יום מהקדמתן יש לקיים בחירות לרשימת הדמוקרטית ולראשות. למשל אם זה יקרה בסוף מאי, בסוף יוני כבר צריך פריימריז.

4. *תחילת דיון בתהליך התקנוני:* נדונו כעשרה תיקונים מוצעים.

5. *קביעת הישיבה הבאה:* תוקדש להמשך ליבון פרטני של השינויים התקנוניים שהמזכירות תרצה להמליץ עליהם. כמו כן יימסר דיווח על התקדמות התהליך הרעיוני בקבוצת ההקשבה והשיח. - מועד יום ראשון 20:30 (22.5).

6. *יחסנו לכיבוש ולתופעות הנלוות אליו:* דיון רעיוני בעקבות דיונים על תגובות לאירועים שונים (ככל שנספיק). אבי: מציג את העמדה הברורה נגד הכיבוש. עיאד: היא כמובן נגד גירוש אבל ספציפית במסאפר יאטא מצבם קשה מאד. צריך למצוא להם פתרון מכובד. ננסה לבקר אותם ב-24.6. שבט מוואסדה לא מגורש אך תנאיו קשים. אלי: יש לבדוק כל מקרה לגופו, ולדאוג שלא יהיו השתלטויות בלתי מוצדקות על שטחים נרחבים, או לאפשר רווח פוליטי למנהיגים. וכן ההיבט הכללי של התרבות האוכלוסיה על קרקע נתונה. הוסכם כי בכל מקרה אין לאפשר איפה ואיפה, כפי שנעשה באיזור מסאפר יאטא.


*בברכה,*

*אבי ע (ד"ר אבי עופר)*

יו"ר המזכירות

3 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה 15.11.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום ג' 16.8.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר), עפרה קורן. משקיפים: טלאל אלקרנאוי, רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח

Kommentare


bottom of page