top of page

פרוטוקול ישיבת המזכירות, יום ג' 12.7.2022 שעה 21:00

עודכן: 11 בספט׳ 2022

*השתתפו:* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר.

*משקיף קבוע:* טלאל סלימאן אלקרנאוי.

יו"ר ופרוטוקול: אבי עופר.


1. *מפגש עם טלאל סלימאן אלקרנאוי, וכנס בנגב:* טלאל הוא פעיל דמוקרטית ותיק מרהט, ומונה על ידי המזכירות בישיבתה האחרונה לרכז את אזור הנגב. התקיים דיון עם טלאל בנושאים הקשורים להשתלבות החברה הבדואית והוא עצמו בדמוקרטית. ברצוננו לקיים כנס בנגב בהשתתפות נציגות משמעותית של החברה הבדואית, וגם החברה היהודית; טלאל יעדכן את יו"ר המזכירות לגבי ההתכנות וההמשך.


2. *לוח זמנים מוצע עד סגירת הרשימות לכנסת:* הוצג הלו"ז הבא כטיוטה ובסיס לדיון בישיבת המזכירות הקרובה. התקיים דיון ראשוני (הלו"ז עודכן אחרי הישיבה)


יום א' 17.7.2022 וישיבת המשך באותו שבוע: ישיבת מזכירות לדיון בלו"ז, תיקוני תקנון, מצע וחוקה, תקופת האכשרה, ניהול הפריימריז, אפשרות שריוני מקומות ועוד. הצעה מפורטת לדיון תוכן ע"י יו"ר המזכירות.

יום ב' 18.7 עד מוצ"ש 30.7: פרסום ודיונים ציבוריים בהצעות אלה. יום א' 31.7: אסיפת ריבון על ההצעות.

ימים ד'-ה' 3-4.8: קלפי בנושא תיקונים, נהלים והוראות שעה לקראת הבחירות הקרובות.

יום ב' 7.8 עד מוצ"ש 20.8 בחצות: הגשת מועמדויות לרשימה, ולמוסדות הדמוקרטית במידה ויוחלט לקיים בחירות גם אליהם. – יום ה' 11.8 מועד אחרון להתפקדות בלי אכשרה. ועדת בחירות תוכל להאריך.

יום א' 21.8: הכנת רשימת המועמדות, דיון בוועדת בחירות ומזכירות לגבי מקרים הדורשים את שיקול דעתן (בעיקר היעדר מספר מספיק של חתימות תמיכה), ופרסום רשימת המועמדויות הסופית.

יום ג' 23.8: גמר דיון בערעורים, אם יהיו, בנושאי המועמדויות, בוועדת הבחירות ובמידת הצורך בבית הדין.

ימים ד'-ה' 24-25.8: קלפי בחירות לרשימה ולראשות הרשימה, ולמוסדות אם יוחלט.

יום ה' 25.8 בערב: פרסום התוצאות, בשאיפה במסיבת עיתונאים.

יום ו' 26.8 ואילך:קמפיין שלב א' לשם כניסה לרשימות הסקרים וצבירת מירב התמיכה. אפשרות צירוף מועמדות בעלות ערך אלקטורלי מיוחד בהתאם לנהלי השריון, אם יהיו כאלו.

תחילת ספטמבר: מגעים על ריצה משותפת עם רשימות קרובות לנו, בשאיפה לסגירות עד יום ו' 9.9.

יום א' 11.9: אסיפת ריבון (במידה ותידרש) בה תוצג לדיון רשימת המועמדות הסופית, כולל הצעה לריצה ברשימה משותפת אם תתגבש, וסדר המקומות ברשימה זו.

ימים ב'-ג' 12-13.9: קלפי (במידה ותידרש) לאישור רשימת המועמדות הסופית והריצה המשותפת אם תהיה.

ימים ד'-ה' 14-15.9: גמר הגשת הרשימות לבחירות לכנסת. מכאן ואילך קמפיין שלב ב'.

יום א' 23.10: אסיפת ריבון לשם דיון בשאלת המשך הריצה, במידה והסקרים מראים פחות מאחוז החסימה.

ימים ג'-ד' 25-26.10: קלפי על המשך או הסרת ריצה במידה והסקרים מראים פחות מאחוז החסימה.

יום ג' 1.11.2022: הבחירות לכנסת.


3. *הישיבה הבאה:* יום א' 17.7.2022 שעה 21:00 - דיון בלו"ז וכן במהות הדיון הציבורי והקלפי.


*בברכה,*

*אבי ע (ד"ר אבי עופר)*

יו"ר המזכירות

20 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר), עפרה קורן. משקיפים: טלאל אלקרנאוי, רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח

bottom of page