פרוטוקול ישיבת המזכירות, יום ג' 19.4.2022

*השתתפו:* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר.

סדר יום, יו"ר ופרוטוקול: אבי עופר.


1. *הכנות לאסיפה בראשון הקרוב, 24.4.2022* אבי דיווח על ההרשמה הנאה לאסיפה וכן לתהליך הרעיוני, מעל 50 נרשמות/ים לעת עתה. חברות המזכירות וחברות נוספות בדמוקרטית תמשכנה ברישום משתתפות במהלך החג. סוכמו סדרי האסיפה: תוכן ותפורסם מראש רשימת הדוברות/ים, לפי הסדר. אבי יהיה היו"ר, יפתח את הישיבה, ויכתוב תקצירים. אלי יהיה קו-הוסט ואחראי על פתיחת אפשרות הדיבור למשתתפת הבאה, ותזכור הדוברת הנוכחית כשהזמן תם.

2. *המשך דיון במסמכים הרעיוניים לקראת הפצתם* המזכירות המשיכה בדיון מעמיק בטיוטת עיקרי המצע, שתופץ לאחר האסיפה ולקראת התהליך הרעיוני. המזכירות העמיקה בנושאי הגדרת העם והלאום בהקשר של מדינת ישראל ושל פתרון הסכסוך.

3. *ישיבת המזכירות הבאה* מתוכננת ליום חמישי הקרוב, 21.4.2022, למרות שזה ערב חג, כדי להספיק וללבן לפני האסיפה את הנושאים הדורשים בירור.


*בברכה,*

*אבי ע (ד"ר אבי עופר)*

*יו"ר המזכירות*


0 צפיות0 תגובות