top of page

פרוטוקול ישיבת המזכירות, יום ה' 28.4.2022

*השתתפו:* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר.


סדר יום, יו"ר ופרוטוקול: אבי עופר. השתתף בניסוח הפרוטוקול: אורי אפנצלר.


1. *האסיפה שהייתה ביום 24.4.2022:* האסיפה הייתה מוצלחת מאד לדעת כל המשתתפות.ים, כפי שהובע גם במשובים שקיבלנו. נכחו כ-40 מתפקדות (עוד כ-20 מסרו התנצלותן שלא יכלו להגיע); 17 דוברות ביטאו את הכיוונים הרעיוניים והמעשיים בהם ירצו שנלך; הנושאים השונים שהועלו הוכללו בטיוטת המצע (להלן), וכן בדיווח שמתפרסם בנפרד.


2. *גמר ניסוח טיוטת המצע הרעיוני:* גרסה 0.8 של המסמך הוכנה בידי אורי ואבי ונשלחה לחברות המזכירות לעיון. בישיבה סגרנו את הנוסח וסדר הסעיפים. גרסה 1.0 תופץ לכל משתתפות קבוצות הדיון, לקראת תחילת הדיונים.


3. *התהליך הצפוי:* נקבעה קבוצת דיון פיזית לפתיחה, בהנחיה מקצועית, ביום רביעי, 11.5. כמו כן יפורסם דודל למפגשים האחרים בימי א-ה שעות 17-19, 20-22, ו' 10-12, לשלושת השבועות שבין 16.5 ועד 3.6.


4. *לקראת הפרסום הציבורי של טיוטת המצע:* תרגום לערבית, עיצוב גרפי, אופן הפצה. טיוטת המצע עליה הוחלט הערב תתורגם לערבית בידי הסופר והפובליציסט עודה בשאראת, עליו הומלץ לנו ואשר יש לו את הכישורים לביצוע תרגום מדויק, תוך שמירת הניואנסים האידאולוגיים והפוליטיים. בשאראת הסכים בשמחה לבצע את התרגום. בכל סעיף תבוא הערבית מייד אחרי העברית. ככל הניתן הכותרת תהיה עברית לצד ערבית ולא בהיררכיה. כמו כן נתרגם לאנגלית במידת האפשר. עם גמר התרגום לערבית יועבר המצע לעריכה גרפית בידי גרפיקאית מתנדבת שלנו. באשר לאופן ההדפסה וההפצה: נפיץ באופן בולט ככל האפשר, טרם סוכם איך בדיוק.


5. *נושא בנקאי טכני – קביעת "בעל שליטה" פורמלי:* לשם ביצוע הפעולות הבנקאיות השונות נדרשת המפלגה להגדיר פורמלית "בעל/ות שליטה" (כמו בכל תאגיד). מאז ייסוד המפלגה "בעל השליטה" היה אודי שפירא; עתה נדרשת המזכירות לקבוע "בעל/ות שליטה" חדשות. התברר שמבין חברות המזכירות רק אבי ואלי יכולים לקחת זאת על עצמם. וזו החלטת המזכירות בנושא: *מזכירות הדמוקרטית תקבע "בעל/ות שליטה פורמלי/ות" לצרכי דומיין הבנקאות. המזכירות תוכל להחליף את "בעל/ות השליטה" בכל עת.* *המזכירות קובעת בתור "בעל השליטה" הנוכחי את ד"ר אבי עופר, ומאשרת כבעל שליטה נוסף את עו"ד אלי אקסלרוד, ככל שיידרש ויתאפשר.*


6. *קביעת הישיבה הבאה:* יום א' 8 במאי, שעה 20:30, בסימן פתיחת מושב הכנסת.


7. *סקירה על הדמוקרטיה חלק ב':* אלי אקסלרוד המשיך להציג את הנושא למזכירות.


*בברכה,*

*אבי ע (ד"ר אבי עופר)*

יו"ר המזכירות

35 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה 15.11.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום ג' 16.8.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר), עפרה קורן. משקיפים: טלאל אלקרנאוי, רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח

Comments


bottom of page