פרוטוקול ישיבת מזכירות 19.2.2021

עודכן ב: פבר 27

פרוטוקול ישיבת מזכירות 2021.2.19 משתתפים : רות, אודי, אבי. יאלו , ירון, גאדיר, ברק, זיקה עידכונים: · מתחילים לבנות מטה לטווח ארוך, בשלב זה מגייסים מתנדבים למספר תפקידים, חלק מהתפקידים כבר אוישו כמו צוות ייעוץ משפטי, אתר ודיגיטל

בשלבי חיפוש וגיוס עבור תחוים נוספים כמו לוגיסטיקה, מנהיגים מקומיים ועוד


נושאים לדיון :

● חשיבות שמירת הקשר עם כל המתפקדים

● מצב כספי

● מפגש עם המתפקדים למפלגה

● בניית המפלגה קדימה

● הקדמת ההצבעה לגבי התמודדות בבחירות הקרובות במרץ 2021


החלטות:

· עדכון מתפקדי המפלגה

· נקבעה אסיפת מפלגה ליום שלישי, ה – 2021.2.23 ב- 7 בערב לשם עדכון חברי המפלגה והצעה להקדמת ההצבעה באם נתמודד בבחירות הקרובות במרץ 2021 .

· ייקבעו סדרת מפגשי בימי שיש החל מה – 21.3.5 של כל הנציגים שנבחרו, חברי המזכירות והמטה כדי להתמודד עם הקשיים בהם נתקלנו בתהליך המעבר למפלגה עם נציגים נבחרים, ויחד נתחיל לבנות את המפלגה לעתיד טוב יותר


138 צפיות0 תגובות

© כל הזכויות שמורות לדמוקרטית 2020

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
כתובת: נטף 33, נטף

מען למכתבים: דמוקרטית - ת.ד 33, נטף 90804

מען למכתבים אלקטרוניים:   info@democratit.org.il

להסרת התפקדות:   info+book@democratit.org.il

 האתר פונה בלשון נשים וגברים בשביל להתחשב בכולם
web.png