top of page

פרוטוקול ישיבת מזכירות 26.2.21

עודכן: 1 במרץ 2021


פרוטוקול מזכירות 26.2.2021
.pdf
הורידו את PDF • 102KB

פרוטוקול ישיבת מזכירות .2021.2.26

משתתפים : רות, אודי, אבי. יאלו , ירון, חנאן, ברק, זיקה


עידכונים:

· מתחילים לבנות מטה לטווח ארוך, בשלב זה מגייסים מתנדבים למספר תפקידים, חלק מהתפקידים כבר אוישו כמו צוות ייעוץ משפטי, אתר ודיגיטל

· חלק מהנבחרים מתגייס לבניית המפלגה:

o סיגל קוק אחראית על קשרי קהילה

o יעלה רענן אחראית על אזור הדרום

o רפי רותם אראי על תום המלחמה בשחיתות

o דודי מזרחי אחראי על תחום זכויות חברתיות

נ ושאים לדיון :

• הצבעת הריבון )אודי(

• סדרת מפגשי ההנהגה הנבחרת )זיקה(

• דיון בנושא קמפיין עידוד הצבעה )ירון(

• דיון במכתבו של ארנון הראל למזכירות )אודי(

• דיון באופן העבודה/חלוקת אחריות בין המזכירות הזמנית להנהגה הנבחרת


החלטות:

• מאשרים את ההצבעה ביום שלישי ה – 21.3.2 בין השעות 00:16 – 00:21 על שתי השאלות הבאות:

״בהמשך להמלצת העשיריה הראשונה להסיר את השתתפות הדמוקרטית בבחירות הקרובות לכנסת, ובהמשך למכתב וההצעה של 182 חברות/י הריבון, והדיון שהתקיים באסיפת הריבון:

1 .האם את.ה בעד להצביע כעת על השתתפות בבחירות הקרובות לכנסת? בעד/נגד

2 .אם אכן הרוב בעד להצביע כעת, האם את.ה בעד להסיר את השתתפות הדמוקרטית בבחירות הקרובות לכנסת? בעד/נגד"

• מפגש ראשון של כל הנבחרים עם המזכירות והמטה נקבע ל – 3.5 בין 10 – 13 במטה המפלגה • המזכירות מינתה ועדת ביצוע (board executive (שתנהל את הנעשה במפלגה: נאן אלסענה, ירון סיון וברק כהן

מארנון הראל התקבל המכתב הבא :

למיטב הבנתי על פי תקנון המפלגה יש חלקים בחוקת המפלגה שכלל אינם ניתנים לשינוי )ביניהם - אימוץ מגילת העצמאות(, בשום מצב, בשום מועד או בשום רוב. הם הבסיס המחייב והמוסכם על כולם ואין לשינויי בהם שום מנגנון או תהליך מוגדר. כל ניסיון לשנות אותם פירושו התאבדות של המפלגה הזו והקמת משהו אחר במקומה.

ישנם סעיפים 1 ,2 ו -3 בחוקה שניתנים לשינוי אחרי שנה... וברוב של שני שליש מכלל חבריה המפלגה.

וישנם כול יתר הסעיפים בחוקה, שניתנים לשינוי, לביטול או לתוספת, ברוב של שני שליש מהמשתתפים בהצבעה, אבל במגבלה ובתנאי "שכל שינוי, ביטול והוספה יעלו בקנה אחד עם רוח החוקה והתקנון ולשונם, ולא יסתרו אותם". כלומר - גם מכאן עולה במפורש שהמבוא לחוקה שלפני סעיפים 3-1 אינו ניתן לשינוי או לסתירה באמצעות "סעיפים עוקפים".

הבקשה שלי מיום שלישי, להוצאת ההבהרה מטעם המזכירות, מבוססת על הנאמר לעיל. על מנת שאדע לכלכל את צעדי - אבקש לדעת היכן הדברים עומדים ומה התחזית לגבי פרסום הבהרה זו.

תשובתו של אודי שאושרה על ידי המזכירות:

ארנון שלום,

תודה על מכתבך, המעלה סוגיה מרתקת במשפט חוקתי.

לצערנו, למזכירות אין סמכות לפרש את חוקת הדמוקרטית ותקנונה, על כן היא מנועה מלהיענות לבקשתך לפרסם הבהרה כזו או אחרת.

אוסיף מספר מילים אישיות:

1 .אני חוקר את הנושא של אפשרות השינוי של חוקה במסגרת עבודתי המדעית. זהו נושא https://arxiv.org/abs/2011.03111 :מאמרנו למשל ראה. וסבוך חשוב

2 .באופן אישי, אני חולק על הפרשנות שלך של הסעיפים בתקנון המאפשרים את השינוי בחוקה. אשמח להסביר לך את עמדתי אם תרצה באופן פרטי. אך ראה להלן.

3 .הסוגיה שהעלית היא תיאורטית – אין כל אפשרות ל שנות את החוקה לפני תום שנה ממועד הבחירות הקרובות. יש לדמוקרטית הרבה מאוד משימות בעת הנוכחית, ואיני חושב שנכון להשקיע מאמץ וזמן בליבון שאלות תיאורטיות אשר תהיינה רלוונטיות, אם בכלל, רק בעוד שנה. על כן אני מבקש ממך, באופן אישי, להניח לשאלה העקרונית הזו עד למועד בו תהיה רלוונטית. בברכה,

אודי שפירא

• המזכירות הפנתה את הצעתו של דרור זוהר להקמת תחום השקיפות במפלגה ולעדת ביצוע

• הוחלט על הקמת ועדת ביקורת למפלגה, ועדת הביצוע תמליץ למזכירות על הרכבה

• תשובתנו למפלגות שונות שפנו אלינו לתמוך בהן:

הדמוקרטית הייתה פתוחה לשיתוף פעולה עם מפלגות אחרות בחלון הזמן בו זה היה אפשרי. כעת הדמוקרטית קוראת לכל תומכיה להצביע בעד מפלגות המחויבות לערכי הדמוקרטיה ולהחלפת השלטון, אך אינה תומכת במפלגה מסוימת.

• לגבי קמפיין עידוד ההצבעה – בשלבים ראשונים – הוחלט כי הדמוקרטית תשקיע בעדוד ההצבעה


270 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה 15.11.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

הזמנה לכנס סולידריות לחברה ישראלית יהודית-ערבית משותפת, שוויונית ודמוקרטית

*مؤتمر تضامن للمجتمع الاسرائيلي عربا ويهودا معا , عل اساس المساواة المجتمعية* *המטרה: שיח של א.נשי מפתח מחד והציבור הרחב מאידך, לחשיבה ודרכי פעולה לשם הקמת ארגון ומפלגה שימלאו את החלל שנוצר.* מדובר על

סיכום הכנס לסולידריות ולאיחוד פוליטי במחנה היהודי-ערבי המשותף 7/11/2022

تلخيص مؤتمر التضامن وتوحيد الصفوف من ناحية سياسية بالحزن العربي-اليهودي المشترك (נוסח ערבי של סיכום זה, מעבר לפסקאות המבוא, נמצא בהכנה ויפורסם בהמשך) תודה לכל 150 משתתפות.י הכנס לסולידריות ולאיחוד השו

Comments


bottom of page