פרוטוקול ישיבת מזכירות 6.1.2021

עודכן ב: ינו 30
סיכום פרוטוקול פגישת מזכירות 6.1.21
.pdf
Download PDF • 41KB
עדכון פרוטוקול בחירות מקדימות - 2
.pdf
Download PDF • 77KB

24 צפיות0 תגובות

© כל הזכויות שמורות לדמוקרטית 2020

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
כתובת: נטף 33, נטף

מען למכתבים: דמוקרטית - ת.ד 33, נטף 90804

מען למכתבים אלקטרוניים:   info@democratit.org.il

להסרת התפקדות:   info+book@democratit.org.il

 האתר פונה בלשון נשים וגברים בשביל להתחשב בכולם
web.png