פרוטוקול ישיבת מזכירות 9.4.21

עודכן: 11 באפר׳ 2021


פרוטוקול מזכירות 9.4.2021
.pdf
Download PDF • 115KB

פרוטוקול ישיבת מזכירות .9.4.21

משתתפים: רות, אודי, אבי יאלו, ירון, חנאן, ברק, גאדיר, זיקה

אורח: דרור זוהר

עידכונים:

· ברק מרגיש טוב וממשיכים לעבוד לאחר החגים

· ממשיכים לנסות ליצור שת"פ בשימוש עם אפליקציית דמוקראטור על מנת לאפשר תהליך של ״חבר מביא חבר״ המהלך הבחירות למזכירות - אודי

נושאים לדיון:

· שקיפות במפלגה (עם דרור)

· הכנות לבחירות למזכירות

· חזון הדמוקרטית


שקיפות:

דרור השתתף בישיבת המזכירות כדי להעלות את חשיבות נושא השקיפות – חשוב לשקף את הדיונים והעבודה שנעשית במוסדות המפלגה כדי שהמתפקדים יהיו מעודכנים, ויוכלו להשתתף ואף להתנדב להשתתף בקבוצות עבודה שונות.

דרור הציע דרך כדי ליצור שקיפות ולהטמיע תרבות של שקיפות בדרך העבודה של המפלגה.

הוא שיתף מספר מסמכים: 1 23

שלב ראשון: תהליך שיתופי ליצירת אמנת שקיפות.


החלטות:

· המזכירות מאשרת את טיוטת מסמך אמנת השקיפות המוצעת ,כטיוטא ראשונית לדיון והערות. הודעה על כך תופץ לחברי המפלגה.

· המזכירות מאשרת את תהליך נעבודה וההטמעה של שקיפות במפלגה בדרך שהתוותה במסמך

· כצעד ראשון בתהליך הטמעת השקיות, המזכירות תשקף את ישיבות המזכירות לפי מסמך נהלי שקיפות

· אודי וזיקה אחראים על שקיפות עבודת המזכירות

· בהתאם לתקנון המפלגה, נקבעה בהחלטה קודמת של המזכירות תאריך לבחירות למזכירות ב- 11.5.21 יצא ביום ראשון אימייל לכל חברי המפלגה על הבחירות למזכירות, נוהל השקיפות במפלגה והחלטת המזכירות בנושא החזון, להלן.

· לגבי חזון המפלגה –

o הוחלט להשאיר את טיוטת חזון המפלגה הנוכחית באתר עד שתעודכן, ולהוסיף הסבר שזהו מסמך דינמי בתהליך של עדכון ושינוי.

o הוחלט להמשיך ולעבוד על חזון המפלגה – אבי יאלו יוביל את התהליך בתמיכת ברק וזיקה. הוחלט לאמץ את המתווה המוצע לשקיפות כדי לבנות יחד עם חברי המפלגה את חזון המפלגה. השלב הראשון הוא עדכון הטיוטא למסמך ראשוני לדיון המוסכם על המזכירות. חזון המפלגה הוא דינמי וניתן לשינויים תוך כדי התפתחות הפעילות במפלגה.