פרוטוקול לישיבת המזכירות, יום ב' 20.6.2022 שעה 22:30

*השתתפו:* עיאד נסאר-שימה, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר.

סדר יום, יו"ר ופרוטוקול: אבי עופר.

המזכירות קיימה ישיבה דחופה עקב הכרזת הבחירות שעות מספר לפני שהתכנסנו, והתפתחויות פוליטיות שהחלו עוד קודם לכן אך הכרזת הבחירות האיצה והפכה לדחופות יותר.


1. *תוצאות הקלפי:* בתום תהליך רעיוני ותקנוני הראו תוצאות הקלפי כי השיתוף הדמוקרטי המלא של הריבון בתהליך הוביל לכך שהריבון אימץ ברוב עצום את המצע אותו גיבשו חברותיו וחבריו, ואת התיקונים התקנוניים שהיו מחויבי המציאות. התהליך נבנה מראש כך שלקראת האפשרות של הקדמת הבחירות יהיו עיקרי מצע ברורים ותקנון מתאים, ומטרה זו הושגה.

2. *המגעים בנושא רשימה יהודית-ערבית משותפת:* בשבועות האחרונים קיים יו"ר המזכירות אבי עופר מגעים עם שורה של יוזמות ותיקות יהודיות-ערביות, על מנת שתצטרפנה לבניית המפלגה כמפלגה דמוקרטית יהודית-ערבית שוויונית ומשותפת. תחילה לא הייתה הסכמה מצד יוזמות אלה להצטרף למהלך, ועל כן הדמוקרטית ביצעה את השלב הראשון של גיבוש עיקרי המצע והתקנון מבלי לחכות להן. בשבוע האחרון התברר כי עמדתן של היוזמות הללו משתנה לכיוון של שיתוף פעולה במסגרת הדמוקרטית, מהלך שהכרזת הבחירות כנראה מאיצה. כלל הדעות במזכירות היו לטובת מהלך זה, אולם הודגש גם הצורך בחיזוק החירות האישית באופן שיאפשר את חירות הפרט לבחור לאיזו זהות לאומית להשתייך, אם בכלל, באופן שיזכה גם הוא לייצוג הולם. עיאד בירכה מאד על הרעיון והזכירה כי כל יוזמות העבר בכיוון זה נכשלו משום שלא באמת ראו את הערבים כשותפים, ואילו הפעם אצלנו המצב שונה.

החלטה: המזכירות תומכת פה אחד בתהליך של בניית המפלגה כמפלגה דמוקרטית יהודית-ערבית שוויונית, בה יינתן ייצוג שווה ברשימה ובמוסדות לבנות.י שני הלאומים, לצד ייצוג ראוי ליחידים.ות אוטונומיים.ות במפלגה ובציבור. מזכירות הדמוקרטית תפעל נמרצות לשם ביצוע תהליך זה בשיתוף מלא של הריבון ושל כל היוזמות הרלוונטיות. ביום ראשון 26.6.2022 תשתתף המזכירות במפגש שתואם עם היוזמות היהודיות-ערביות, לשם גיבוש פרטי התהליך עם כל מי שירצו להשתתף בו.

3. *תקופת האכשרה לקראת בחירות אלה:* החלטה: תקופת האכשרה הנדרשת בדמוקרטית תותאם לנסיבות החדשות, כך שהיוזמות השותפות לנו, וכל מי שירצו, יוכלו להשתלב בתהליך הדמוקרטי של בניית המפלגה. רק מי שיצטרפו ויהיו שותפים.ות לתהליך דמוקרטי זה במלואו, יוכלו גם להגיש מועמדות לתפקידים השונים ולרשימה לכנסת.

4. *פריימריז לקראת הבחירות:* במצב החדש שנוצר, כולל ההזדמנויות הגלומות בו, המזכירות לא רואה אפשרות לקיים במפלגה בחירות מקדימות (פריימריז) בלוח זמנים קצר של חודש. החלטה: המזכירות תפעל לקיים בחירות מקדימות בהקדם האפשרי, כמתחייב מהתקנון לאור הכרזת הבחירות, לאחר תהליך רעיוני ותקנוני מתאים.

5. *תהליך תקנוני:* הצעה לשינויי תקנון שיאפשרו את כל הנזכר לעיל הוכנה כבר בידי יו"ר המזכירות, והיא תועלה בהקדם לדיון במזכירות וכן עם הריבון ועם כל הקבוצות והפרטים שישתתפו בתהליך בניית המפלגה.

6. *הישיבה הבאה של המזכירות:* נקבעת טנטטיבית ליום א' 26.6.2022 בערב, לאחר המפגש עם היוזמות היהודיות-ערביות. המזכירות תקיים התייעצויות שוטפות גם בין ישיבותיה.


*בברכה,*

*אבי ע (ד"ר אבי עופר)*

יו"ר המזכירות

8 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר), עפרה קורן. משקיפים: טלאל אלקרנאוי, רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח

*השתתפו:* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. *משקיף קבוע:* טלאל סלימאן אלקרנאוי. יו"ר ופרוטוקול: אבי עופר. 1. *מפגש עם טלאל סלימאן אלקרנאוי, וכנס בנגב:* טלאל

הערה:הפרוטוקול כולל עדכונים עד יום ג' 5.7.2022 *השתתפו:* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. *אורח:* רועי פריי, שיפעיל את המטה. יו"ר ופרוטוקול: אבי עופר. 1. *המג