top of page

פרוטוקול מזכירות 30.4.2021

עודכן: 1 במאי 2021

פרוטוקול ישיבת מזכירות 30.4.21

משתתפים: אודי, ירון, זיקה

סדר יום:

1. עדכונים, כולל עדכון בחירות למזכירות. החלטה על מועד אחרון להגשת מועמדות.

2. סניפים/תאים מקומיים, מכתב של וורדה

3. פורומים, פורומי שר, מכתב של יוחאי

4. ועדת ביקורת

עדכונים:

· אודי החליט לא להגיש בינתיים את מועמדותו למזכירות המפלגה בשל תכניות משפחתיות לצאת לשנת שבתון בקיץ הקרוב.

· תוכן הפורומים השונים שוב נגיש מהתפריט הראשי באתר המפלגה


נושאים לדיון:

· סמכויות המזכירות וראש הדמוקרטית נידונו:

o תפקיד ראש הדמוקרטית מוגדר לקראת בחירות כלליות: הוא ראש.ת הרשימה לכנסת, מועמד.ת הדמוקרטית לראשות הממשלה ומוביל.ה את המו״מ הקואליציוני. אין לראש.ת הדמוקרטית תפקיד מוגדר מעבר לכך בחיי היום-יום של המפלגה.

o האחריות לניהול והובלת המפלגה ביום-יום מוטלת על המזכירות, כמפורט בתקנון.


החלטות:

· בבחירות למזכירות ישתתפו מועמדים אשר מועמדותם תאושר עד יום שלישי יניתן להגיש מועמדות עד יום שלישי ה –4.5 ב23:59.

· המזכירות מברכת על היוזמה וההתפתחות של הסניף הירושלמי ומשאירה למזכירות הנבחרת לדון ולהחליט על מדיניות הדמוקרטית לגבי סניפים

· התקבל המכתב של יוחאי כרמל למזכירות והועבר ליו"ר הדמוקרטית לטיפולו הישיר.

· לפי התקנון יש להקים ועדת ביקורת - הוחלט להעביר את האחריות לבחירת ועדת ביקורת למזכירות הנבחרת

· לאחר שתיבחר מזכירות הפלגה, המזכירות היוצאת תערוך מפגש עם המזכירות הנכנסת וחברי המזכירות היוצאת והנכנסת יעבדו בשיתוף פעולה להעברת האחריות והסמכות למזכירות הנבחרת


40 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

*مؤتمر تضامن للمجتمع الاسرائيلي عربا ويهودا معا , عل اساس المساواة المجتمعية* *המטרה: שיח של א.נשי מפתח מחד והציבור הרחב מאידך, לחשיבה ודרכי פעולה לשם הקמת ארגון ומפלגה שימלאו את החלל שנוצר.* מדובר על

تلخيص مؤتمر التضامن وتوحيد الصفوف من ناحية سياسية بالحزن العربي-اليهودي المشترك (נוסח ערבי של סיכום זה, מעבר לפסקאות המבוא, נמצא בהכנה ויפורסם בהמשך) תודה לכל 150 משתתפות.י הכנס לסולידריות ולאיחוד השו

bottom of page