top of page

פרוטוקול מזכירות 30.4.2021

עודכן: 1 במאי 2021

פרוטוקול ישיבת מזכירות 30.4.21

משתתפים: אודי, ירון, זיקה

סדר יום:

1. עדכונים, כולל עדכון בחירות למזכירות. החלטה על מועד אחרון להגשת מועמדות.

2. סניפים/תאים מקומיים, מכתב של וורדה

3. פורומים, פורומי שר, מכתב של יוחאי

4. ועדת ביקורת

עדכונים:

· אודי החליט לא להגיש בינתיים את מועמדותו למזכירות המפלגה בשל תכניות משפחתיות לצאת לשנת שבתון בקיץ הקרוב.

· תוכן הפורומים השונים שוב נגיש מהתפריט הראשי באתר המפלגה


נושאים לדיון:

· סמכויות המזכירות וראש הדמוקרטית נידונו:

o תפקיד ראש הדמוקרטית מוגדר לקראת בחירות כלליות: הוא ראש.ת הרשימה לכנסת, מועמד.ת הדמוקרטית לראשות הממשלה ומוביל.ה את המו״מ הקואליציוני. אין לראש.ת הדמוקרטית תפקיד מוגדר מעבר לכך בחיי היום-יום של המפלגה.

o האחריות לניהול והובלת המפלגה ביום-יום מוטלת על המזכירות, כמפורט בתקנון.


החלטות:

· בבחירות למזכירות ישתתפו מועמדים אשר מועמדותם תאושר עד יום שלישי יניתן להגיש מועמדות עד יום שלישי ה –4.5 ב23:59.

· המזכירות מברכת על היוזמה וההתפתחות של הסניף הירושלמי ומשאירה למזכירות הנבחרת לדון ולהחליט על מדיניות הדמוקרטית לגבי סניפים

· התקבל המכתב של יוחאי כרמל למזכירות והועבר ליו"ר הדמוקרטית לטיפולו הישיר.

· לפי התקנון יש להקים ועדת ביקורת - הוחלט להעביר את האחריות לבחירת ועדת ביקורת למזכירות הנבחרת

· לאחר שתיבחר מזכירות הפלגה, המזכירות היוצאת תערוך מפגש עם המזכירות הנכנסת וחברי המזכירות היוצאת והנכנסת יעבדו בשיתוף פעולה להעברת האחריות והסמכות למזכירות הנבחרת


40 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה 15.11.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

הזמנה לכנס סולידריות לחברה ישראלית יהודית-ערבית משותפת, שוויונית ודמוקרטית

*مؤتمر تضامن للمجتمع الاسرائيلي عربا ويهودا معا , عل اساس المساواة المجتمعية* *המטרה: שיח של א.נשי מפתח מחד והציבור הרחב מאידך, לחשיבה ודרכי פעולה לשם הקמת ארגון ומפלגה שימלאו את החלל שנוצר.* מדובר על

סיכום הכנס לסולידריות ולאיחוד פוליטי במחנה היהודי-ערבי המשותף 7/11/2022

تلخيص مؤتمر التضامن وتوحيد الصفوف من ناحية سياسية بالحزن العربي-اليهودي المشترك (נוסח ערבי של סיכום זה, מעבר לפסקאות המבוא, נמצא בהכנה ויפורסם בהמשך) תודה לכל 150 משתתפות.י הכנס לסולידריות ולאיחוד השו

Comments


bottom of page