תגובות בפורום

מצע המפלגה הדמוקרטית בנושאי סביבה
In קבוצת דיון - סביבה וקיימות.
מצע המפלגה הדמוקרטית בנושאי סביבה
In קבוצת דיון - סביבה וקיימות.
טל צפריר
05 בינו׳ 2021
כמה התייחסויות כמה התייחסויות לדברים * קידום צדק סביבתי – חלוקה הוגנת של נטלים ושל תועלות סביבתיות. מקום בו, כתוצאה מהחלטת מדיניות, נגרמת פגיעה סביבתית לקהילה מסוימת, צריכה לעמוד בצידה גם תמורה הולמת לאותה קהילה. בדומה, יש לעמוד על ניצולם הנכון ציבורית של מחצבים ומשאבים טבעיים. לדוגמה: איסור על יצוא סלע פוספט גולמי אלא רק מוצרים מורכבים; העלאת שיעור התמלוגים על משאבי טבע. זה הוא אוצר השייך לאזרחי המדינה כולם וניצולו צריך לתרום לרווחת כולם. * היערכות לשינויי אקלים – מעבר להכרה העקרונית, בכותרת, יש מקום לפרוט ולהטמיע נושא זה בכל אחד מתחומי הפעילות האחרים. כך, ישראל היא מוקד עולמי (Hot Spot) למיני חי וצומח. היערכות לשינויי אקלים בהקשר זה היא, לדוגמה, הרחבתם של שטחים מוגנים (שמורות טבע, יערות) והכללתם של בתי גידול שההגנה עליהם היא כיום בתת-ייצוג (כגון חולות לא מיוצבים או מלחות). כלי מדיניות משמעותי בקידום ההיערכות הישראלית לשינויי אקלים הוא חיוב בעריכתו של מסמך השפעה לכל החלטת מדיניות (RIA) המתאר למקבלי ההחלטה מהן ההשלכות וההשפעות מבחינה סביבתית (כמו גם בריאותית וחברתית) של כל חלופת מדיניות עקרונית בעניין שעל הפרק. * יצירת עירוניות טובה (דיור ובניה; תחבורה ציבורית) – דיור אינו מטרה בפני עצמה. דירה היא בסך הכל קוביה לגור בה, קורת גג. העיר – הסביבה בה אותה דירה נמצאת – היא זו שצריכה להיות במוקד העניין. בישראל יש, למעשה, עיר אחת בלבד – תל אביב-יפו. עיר במובן של מוקד חי של פעילות המציע מגוון של הזדמנויות ושל שירותים ציבוריים לכל אדם בכל גיל; עיר שהיא מקום לחיות בו, להבדיל מ"לישון" או להתגורר בו. מטרה, אם כן, היא חיזוק העירוניות, יצירתם של מוקדים עירוניים נוספים שטוב לחיות בהם, שיש בהם שירותי בריאות זמינים וטובים, שיש בהם חינוך טוב, שיש בהם הזדמנויות תעסוקה מגוונות, שיש בהם מקומות לצרוך תרבות. בדומה, גם תחבורה ציבורית אינה מטרה אלא כלי – כלי להגיע למקומות שמספקים את צרכי החיים (תעסוקה, תרבות, פנאי, חינוך, בריאות, ... ). עירוניות טובה מעודדת תנועה "קלה" – הליכה, אופניים – שיש לה יתרונות בריאותיים, חברתיים, כלכליים וסביבתיים. תנועה "קלה" יוצרת סביבה עירונית מגוונת ומעורבת יותר. בהקשר זה כדאי לזכור, כי האמצעי היעיל ביותר שנמצא לעידוד תחבורה ציבורית הוא, בפשטות, ביטולן של חניות ציבוריות (קרי, שעל חשבון המרחב הציבורי). * אנרגיה ופסולת – ישראל השכילה, מכורח, להיות מובילה עולמית בניצולם היעיל של מים בחקלאות. בדומה, יש מקום להשקעות ציבוריות משמעותיות במחקר ראשוני ויישומי בפיתוחים מתקדמים בתחומי האנרגיה והפסולת.
0
0

טל צפריר

More actions