תגובות בפורום

העסקה קבלנית
In קבוצת דיון - כלכלה וחברה
יוסף ספי ורסנו
03 בפבר׳ 2021
הנושא לדעתי כפוף לשינוי המבנה המעמדי של החברה בין הים לירדן. אם החשיבה כאן, בישראל, הייתה קצת יותר מעמדית, היה ברור שההצלחה הכלכלית של ישראל "הציונית" נובעת מזלילת הכלכלה השבויה "הפרימיטיבית- פלסטינית" בשטחים. ומאז האינתיפדה החמושה, בה הופרדה האוכלוסיה המורדת של "עובדים דלי זכויות" ויובאו עובדים זרים (דלי זכויות חלופיים) ושוק עובדי הקבלן החל להתפתח (לייצור עובדים ישראלים דלי זכויות חלופיים), ועל מנת להכנס לבור בין האוכלוסיות ולמלא את המחסור שנוצר עם הדחקת הפלסטינאים מעבר לגדר. יום אחד כל ישראלי ידע מהי רשימת המעמדות בין הים לירדן - יש (אם מצמצמים) לפחות 10 קבוצות בני אדם בעלות זכויות וחובות שונות כאן: 1. אוכלוסית מתנחלים בעלי זכות לבחור ולהבחר המקבלים מלוא זכויות סוציאלדמוקרטיות כולל כיתות קטנות וסבסוד מגורים. 2. אוכלוסיה חרדית בעלת זכות לבחור ולהבחר המקבלת זכויות סוציאלדמוקרטיות בתחום החינוך והבריאות אך פחות בתחום הדיור. 3. אוכלוסיה ישראלית מסורתית\חילונית בעלת זכות לבחור ולהבחר. 4. אוכלוסיית פלסטינאים דרוזים ונוצרים בעלת זכויות לבחור ולהבחר אך פחות זכויות בניה וקרקע 5. אוכלוסיית פלסטינאים בדרום (בדואים) עם זכויות לבחור ולהבחר אך ללא זכות בניה ומגורים בקרקע. 6. אוכלוסיית מזרח ירושלים ללא זכויות אלא לבחור רק לרשות המקומית ושלילת זכויות אם יצאו מהטריטוריה לזמן ממושך. 7. אוכלוסיית הגדה המערבית שרשאית לבחור הנהגה עירונית וזקוקה לאישור ישראלי להיתר עבודה ותנועה. 8. אוכלוסיית עובדים זרים הגרים אצל מעסיקיהם ואין להם זכויות לבחור ולהיבחר, רק לשרת. 9. אוכלוסיית עזה שגרה בגטו חסר זכויות. 10. יהודים שבכלל לא חיים כאן אבל יש להם זכות תיאורטית לקבל אזרחות כי סבא שלהם ענה על התנאים של חוק השבות (למשל המרגל האמריקאי) עכשיו, בוא נבטל את המדרג המעמדי ונאפשר תנאי בסיס שווים - זהים לכל עם ישראל, בין אם הוא מלוחמי בר כוכבא שהתאסלמו בחברון לפני 400 שנים או יהודי מרוקאי שעלה ב 1959 או משפחת הרבי אבו-אלעפיה מספרד שהגיע ליפו והתאסלמה או יליד הארץ לניצולי שואה מוורשה... "הכלכלה" תתחלק אחרת והגדרות האיחוד האירופאי והבנק האמריקאי יצנחו כי פתאום כי המרמה נחשפה ונספרו חצי מהאוכלוסיה שכיום הסטסיסטיקה עיוורת לה.
0
2
ניהול קמפיין - המחאה נכנסת בכנסת!
In למה דמוקרטית
חוק יסוד: הזכויות החברתיות (עקרונות היסוד, המפלגה הדמוקרטית, סעיף 2)
In קבוצת דיון - כלכלה וחברה
ניהול קמפיין - המחאה נכנסת בכנסת!
In למה דמוקרטית
יוסף ספי ורסנו
03 בפבר׳ 2021
כל חברי הדמוקרטית יכולים לפעול ברשתות החברתיות ומול משפחה וחברים אם רק יקבלו תוכנית מסודרת מצוות השיווק של המפלגה.חסר כרגע והזמן קצר... לדעתי צריך לצאת דף המלצות יומי עדכני  לכל החברים תוך התייחסות לנושאים אקטואלים ולמסריי שיווק וכן ממים וגרפיקה חדשה מוכוונת בחירות.  כרגע לא ברורה אסטרטגית הקידום, לא מה כן להגיד ומאיזה נושאים במחלוקת להימנע. ולא מי מוביל. אבל יש לשנות מעט את הקונספט שרק הנבחרים בראש הרשימה מובילים את המסרים הרשת ובתקשורת. יש לנו מספיק מוזיקאים ואנשי שיווק שיכולים להרים במהירות אייטמים ןממים רציניים ופחות רציניים שיצאו לרשת ולתקשורת ויספקו תדמית רצינית עם תוכנית רצינית ויזמינו את כל המתלבטים - מכל הכיוונים - לתמוך בפועל בבחירות לדמוקרטית ולעבוד בשביל הצלחתה. האם קיימות\זמינות רשימות מפגינים מדפי קשר וחלוקת הצמידים? רשימות תורמים לעמותות ולארגוני המחאה? רשימות של מאוכזבי השלטון והשיטה ואתרי קבוצות\עיתונות עצמאית שבהם מתרכז האלקטורט הפוטנציאלי?  אשמח להתנדב בזמני הפנוי (מהבית) לסייע לצוות שיוקם. שלחתי הטקסט ל @info ומחכה לפיידבק או לא
1
0
המכנה המשותף והדיון במגילת העצמאות
In הפורום הרעיוני
העסקה קבלנית
In קבוצת דיון - כלכלה וחברה
יוסף ספי ורסנו
26 בינו׳ 2021
תתתקשר ותבקש להתנדב
0
העסקה קבלנית
In קבוצת דיון - כלכלה וחברה
הדמוקרטית- ישירה?
In למה דמוקרטית
התנהלות ראויה כמפלגה
In הפורום הרעיוני
יוסף ספי ורסנו
More actions