פוסטים בפורום

יוסף ספי ורסנו
29 בינו׳ 2021
In למה דמוקרטית
גם במפלגה דמוקרטית הדוגלת במעורבות ישירה צריכים להיות בעלי תפקיד ומרכזי תחומים שיאפשרו הפעלה יעילה, ישירה וישרה של המפלגה. אפשר להעתיק ממפלגות קיימות (כמו הכורדים) או לבנות מהתחלה, אבל כבר עכשיו ברור שלא ברור איך מה ומתי כאן. הוקמו קבוצות דיון לפני הבחירות. כניסה לדף הדיונים מראה שהעלאת נושא לדיון מקבלת מספר צפיות נמוך מאד ומספר תגובות נמוך עוד יותר. שיטה זו איננה יעילה מספיק על מנת לקבל החלטות או לקדם פעילות. להלן טיוטת הצעת שיטת התנהלות אפשרית.. מציע לאחד את כל קבוצות הדיון וליצור קבוצה אחת לכל הדיונים בתקווה להגדיל את המעורבות ולשפר את הדיון. מציע שכל טקסט בקבוצות\פורומים\ועדות\ אתר\ רשתות יעבור דרך תרגום דו-לשוני עברית\ערבית (טכנולוגית או בעזרת דובר שתי השפות) מציע שהמפלגה תקבץ פורומים אזוריים (סניף מפלגה וירטואלי) כקבוצות אזוריות בהם חברי הפורום יוכלו להכיר זה\ו את זו\ה ושנציג מהן ייצג בוועדות. מציע שנושא שעולה לדיון ע"י ועדה (שדיוניה מאחורי הקלעים) או ע"י פורום אזורי ברוב קולות יועבר להצבעה בין החברים אשר יגבשו הצעות תיקון נוסח ושינוי אם ירצו , שלהן יוקצו מספר ימים ולא יותר משבוע לדיון וההמלצות יוחזרו לוועדה ומשם לריבון להצבעה. באם ההחלטה תתקבל היא תהיה מחייבת עד לקבלת החלטה אחרת בנושא, ברוב מספרי שווה או גדול יותר. תוקם ועדת שיווק שתייצר דף מסרים יומי שכל חברי הדמוקרטית יקבלו על מנת להדהד אותו ברשתות. חברי המפלגה שנבחרו במקומות בלתי ריאלים ישוריין מקום בוועדות בנוסף לנציגי הפורומים האזוריים.
5
0
25
יוסף ספי ורסנו

יוסף ספי ורסנו

More actions