top of page

תגובות בפורום

האם אנחנו רוצים להתייחס להשמדת מזון ותוצרת?
In קבוצת דיון - כלכלה וחברה
מיתוס הרגולציה בתחום הקיימות ולמה זה כמעט לא עובד
In קבוצת דיון - סביבה וקיימות.
איתי חנן  פירו

איתי חנן פירו

More actions
bottom of page