top of page

הצבעה בפריימריז 25.1

מופעל ע"י מערכת סכהקול

Color_Strip_edited.jpg

רק רגע...

מערכת ההצבעה תיפתח ביום שני, 25.1 בין השעות 8:00 ל23:59. 

כשההצבעה תיפתח תישלח אל מספר טלפון הנייד עמו התפקדתם הודעה עם קישור לכניסה למערכת ההצבעה.

ניתן יהיה לגשת אל מערכת ההצבעה גם ישירות מאתר הדמוקרטית, דרך לינק שיופיע בתחילת עמוד זה. הגישה תתאפשר לאחר התחברות בלבד. 

אפשר להצביע במכשירים הבאים, ובתנאי שיש אתכם את הטלפון הנייד עמו התפקדתם:

  • טלפון חכם

  • מחשב

  • טאבלט

4.png

4 | אישור הצבעה 

3.png
2.png
1.png

3 | שאלון הצבעה  

 2 | אימות באמצעות קוד  

1 | הזדהות

תהליך ההצבעה

ביום הפריימריז תמיכה טכנית נוספת תהיה זמינה גם ב 055-9747436, 055-9747446 

בין השעות 7:00 ל9:00 ושוב בין השעות 20:00 ל00:00
 

bottom of page