הגשת מועמדות להתמודדות בבחירות

שמחים שבחרת להצטרף אלינו ולהגיש מועמדות לרשימת המפלגה לכנסת. בהצלחה! 

כמה דברים לפני שמתחילים:

  • עם‌ ‌שליחת‌ ‌הטופס‌ ‌זה‌ ‌בקשתך‌ ‌תועבר‌ ‌לאישור‌ ‌ועדת‌ ‌הבחירות

  • אם‌ ‌עדיין‌ ‌לא‌ ‌התפקדת‌ ‌-‌ ‌זה‌ ‌הזמן‌ ‌לעשות‌ ‌זאת‌ כאן

  • מרגע‌ ‌אישור‌ ‌הבקשה‌ ‌מועמדותך‌ ‌תוצג‌ ‌באתר‌ ‌'הדמוקרטית'

  • ע"פ התקנון, מספר‌ ‌התומכים‌ ‌הדרוש‌ ‌להפוך‌ ‌מועמד‌ ‌רשמי‌ ‌-‌ ‌מאה‌ ‌תומכות/ים‌ ‌או‌ ‌1%‌ ‌מכלל‌ ‌המתפקדות/ים‌ ‌נכון‌ ‌לרגע‌ ‌הגשת‌ ‌טופס‌ ‌ההתחייבות‌ ‌מעוגל‌ ‌כלפי‌ ‌מטה‌ ‌ל-‌10‌ ‌הקרוב.‌ ‌למשל:‌ ‌3000-3999‌ ‌מתפקדים,‌ ‌30‌ ‌תומכים‌ ‌במועמדותך

  • נכון לרגע זה מספר התומכות.ים הנדרש הוא 40

  • לכל‌ ‌שאלה:‌ ‌מאיה‌ ‌ברגמן‌ ‌רלש"ית‌ ‌ועדת‌ ‌הבחירות, ‌טלפון‌ ‌054-3198398‌ ‌

  • כל‌ ‌מתפקד‌ ‌יכול‌ ‌לתמוך‌ ‌בעד‌ ‌18‌ ‌מועמדויות‌ ‌לבחירות‌ ‌אלו 

רק עוד רגע...

© כל הזכויות שמורות לדמוקרטית 2020

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
כתובת: נטף 33, נטף

מען למכתבים: דמוקרטית - ת.ד 33, נטף 90804

מען למכתבים אלקטרוניים:   info@democratit.org.il

להסרת התפקדות:   info+book@democratit.org.il

 האתר פונה בלשון נשים וגברים בשביל להתחשב בכולם
web.png