top of page

תרומה וחידוש התפקדות לדמוקרטית!

 

בחרו סכום מהאפשרויות למטה (או "סכום אחר" לתרומה של כל סכום החל מ-20 ש"ח)

הערה: לשם חידוש ההתפקדות, הסכום המומלץ הוא 60 ש"ח לשנה או יותר, בתשלום חד-פעמי.

 

גובה התרומה המירבי ליחידה משפחתית הינו 11,500 ₪.

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו למייל: info@democratit.org.il

סכום התרומה

אנא סמן.י את תיבת הסימון 

bottom of page