תומכים בדמוקרטית, תורמים למאמץ

גובה התרומה המירבי ליחידה משפחתית הינו 11,500 ₪.

סכום התרומה

אנא סמן.י את תיבת הסימון