לסייע בהסעות ביום הבחירות
אני מוכן.ה (אפשר לבחור יותר מאחד)
אני אהיה זמין.ה (אפשר לבחור יותר מאחד)
אני מחוסן

אתם.ן לא חייבים למלא, אבל אנחנו צריכים לדעת למקרה שמי שזקוק להסעה נמצא בקבוצת סיכון ואינו מחוסן. רבים ממי שלא יוצאים להצביע אינם יוצאים משום שהם חוששים לבריאותם

אני חבר.ה בדמוקרטית

© כל הזכויות שמורות לדמוקרטית 2020

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
כתובת: נטף 33, נטף

מען למכתבים: דמוקרטית - ת.ד 33, נטף 90804

מען למכתבים אלקטרוניים:   info@democratit.org.il

להסרת התפקדות:   info+book@democratit.org.il

 האתר פונה בלשון נשים וגברים בשביל להתחשב בכולם
web.png