צוות

Democratit_Logo_Profile_1080_1080.jpg

יעוץ משפטי 

עו"ד יהונתן קלינגר

Yaron.png

מנכ"ל

ירון סיון

Hannan.png

יו"ר

חנאן אלסנאע

Barak.png

יו"ר

ברק כהן

Dana.png

ניו מדיה

דנה זמיר

Avi-O.png

רכז סניפים

אבי עופר

Democratit_Logo_Profile_1080_1080.jpg

רכזת מערך פעילים 

נטע נועם

Democratit_Logo_Profile_1080_1080.jpg

רכז יח' פוליטיות 

איתמר מבורך

Dror.png

שקיפות והשתתפות

דרור זהר

Democratit_Logo_Profile_1080_1080.jpg

ניו מדיה

יריב בן יהודה

Anat.png

רו"ח

ענת גוראל