צוות

Democratit_Logo_Profile_1080_1080.jpg

יעוץ משפטי 

עו"ד יהונתן קלינגר

20210106_094234 אבי תמונת פרופיל דמוקרטית רבועה.jpg

רכז סניפים

אבי עופר

Democratit_Logo_Profile_1080_1080.jpg

רכז יח' פוליטיות 

איתמר מבורך

Hannan.png

יו"ר

חנאן אלסנאע

Dror.png

שקיפות והשתתפות

דרור זהר

Democratit_Logo_Profile_1080_1080.jpg

ניו מדיה

יריב בן יהודה

Anat.png

רו"ח

ענת גוראל