הכירו את רשימת הדמוקרטית לבחירות הכלליות. הרשימה נבחרה על ידי 4507 חברות וחברי המפלגה שהצביעו בבחירות המקדימות. 

הרשימה

ברק כהן

וורדה סעדה

יעלה רענן

ניר אבישי כהן

תמר יבין

טל גלבוע

חנאן אלסאנע

אמה מגן טוקטלי

רפי רותם

קרן תמרי

חיים שדמי

אבי עופר

סדי בן שטריט

יגאל רמבם

סיגל קוק אביבי

אבשלום אליצור

אורלי רפמן

עיאד נסאר-שימה

© כל הזכויות שמורות לדמוקרטית 2020

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
כתובת: נטף 33, נטף

מען למכתבים: דמוקרטית - ת.ד 33, נטף 90804

מען למכתבים אלקטרוניים:   info@democratit.org.il

להסרת התפקדות:   info+book@democratit.org.il

 האתר פונה בלשון נשים וגברים בשביל להתחשב בכולם
web.png