הכירו את רשימת הדמוקרטית לבחירות הכלליות. הרשימה נבחרה על ידי 4507 חברות וחברי המפלגה שהצביעו בבחירות המקדימות. 

הרשימה

אודי אביטל

יונתן גן מור

אילון זר

קרן תמרי

עמרי יבין

תמר נרקיס גל

אורית ברוש

ארז גרינברג

קלייר מונייר סכאפי

לילך בר נס

יזהר בן ששון

אורי הרטמן

חיליק לדרברג

קורי רוטנר

נעמי בנצר

איריס מימון

איל לבק

אבי כהן

© כל הזכויות שמורות לדמוקרטית 2020

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
כתובת: נטף 33, נטף

מען למכתבים: דמוקרטית - ת.ד 33, נטף 90804

מען למכתבים אלקטרוניים:   info@democratit.org.il

להסרת התפקדות:   info+book@democratit.org.il

 האתר פונה בלשון נשים וגברים בשביל להתחשב בכולם
web.png