top of page

שקד רבינוביץ

לשנות את המציאות שלנו לכזו שבה בני האדם חופשיים וחיים בהרמוניה עם הטבע, הטכנולוגיה מקדמת ומשרתת אותנו ולנו ניתנות כל האפשרויות לצמוח ולשגשג.
חזון
שקד רבינוביץ
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
נתיב חיי שוזר מגוון רב של התנסויות וחוויות שאפשרו לי לראות את העולם מזוויות שונות ולפתח השקפת עולם רחבה.
אב לילד חמוד, מקדיש זמן ותשומת לב בגידולו ופעיל לזכויות אבות בישראל.
חי חיים חברתיים עשירים, מקדיש זמן ללימוד רב תחומי על קשת מגוונת של נושאים.
פעיל בקהילות המקדמות התפתחות, כל אחת מכיוון אחר אשר יחדיו רוקמות עולם עשיר ומלא בנסתר שמרתק לגלות.
שואף לקדם יוזמות אשר חוקרות חיבור מודרני ומחודש של עולם בני האדם לעולם הטבע ושזירת פתרונות המיטיבים לכל המערכת הביולוגית המורכבת של הכדור שלנו.
חוץ מזה
כל שנותיי חייתי בישראל ובמו עיניי חזיתי כיצד חלומות הילדות שלי על עתיד מזהיר ומיטיב אט אט מתפוגגות והמציאות מתדרדרת והולכת.
נבחרי ציבור מעבירים חוקים אשר מפוררים את האמצעים המספקים לנו רווחה בעוד כוחם של תאגידים המפקירים את הסביבה ואת בריאותו ורווחתו של הציבור רק צוברים כוח.
הצטרפתי לדמוקרטית כדי להשפיע ולהפוך את המציאות שלנו לדומה יותר לזו שחלמתי עליה כילד, בה בני האדם חופשיים וחיים בהרמוניה עם הטבע, הטכנולוגיה מקדמת ומשרתת אותנו ולנו ניתנות כל האפשרויות לצמוח ולשגשג.
מערכת השלטון צריכה לשים בראש מעייניה את טובת העם ולפעול מתוך ערכים גבוהים של שקיפות, אדיבות, חמלה ומאור פנים. על כן יש לבצע רפורמות הנוגעות כמעט לכל תחומי החיים:
קידום קיימות אמיתית וטיפוח המגוון הביולוגי בכוכב למען דורות העתיד.
חקיקה שתביא לשוויון זכויות מלא ומניעת אפליה ותיתן הזדמנות שווה לכל בני האדם באשר הם.
מתן כלים וידע אשר יסייעו למשפחות לגדל ילדים באופן בריא המאפשר התפתחות ומיצוי הפוטנציאל והיכולות הטבעיות של כל בן ובת אדם.
מהפך בתחום הבריאות, אימוץ גישה הוליסטית המקדמת אורח חיים בריא ומניעת מחלות בטרם הן פורצות.
בתחום החינוך יש לשנות את מבנה החינוך לכזה המעודד למידה עצמאית ושיתוף פעולה אשר יקנה לילדינו יכולות אשר באמת ישרתו אותם בעולם ובאורח החיים המודרני (עוד הרבה כישורים חברתיים ותקשורתיים למשל).
את הכלכלה יש לשחרר מן החובות ולספק לכל בני האדם ללא כל תמורה מצדם את האמצעים הבסיסיים הנדרשים כדי לקיים אורח חיים בריא (אוכל, מקום מגורים ואמצעי תחבורה).
אני רואה עתיד שבו בני האדם חוברים יחד ועושים שימוש משכיל בטכנולוגיה על מנת לספק לנו אורח חיים מיטיב שגם ישפר את בריאותנו הפיזית והנפשית וגם יאפשר חיי נוחות, רווחה ומימוש עצמי.

תמכו בי כאן: https://forms.gle/puS1ygviWrb39R266
קישורים
תגית-מועמד-רשמי.png
bottom of page