בקרוב יופיע כאן כל המידע אודות המבנה הדמוקרטי של המפלגה.