בקרוב יתווסף לכאן מידע אודות סיפור ההקמה של המפלגה.