top of page
Color_Strip.png

פורומים מקצועיים

חוקת הדמוקרטית והתקנון
חברות - תנאים, זכויות,חובות

פורומי שר

מטרת הפורומים היא לגבש הצעה למצע לפעולה לשר.ה עתידי.ת בכל אחד ממשרדי הממשלה המרכזיים, ובתוך כך גם לגבש קבוצה של מועמדות אפשריות לתפקידי שרים במשרדים אלו. משתתפים בפורומים אנשי מקצוע, והשתתפות בהן אינה מותנית בחברות במפלגה. כל פורום יגבש מסמך בן עשרה עמודים לכל היותר, בתהליך שקוף וגלוי לציבור. מסמך פורום שר יהווה נקודת ייחוס לכל מועמד.ת לתפקיד השר המתאים בממשלה מטעם הדמוקרטית, אשר תאמצו, עם או בלי הערות ותיקונים, או תציע מסמך חליפי לו, כאשר תציג את מועמדותה לתפקיד. 

 

סיגל כהן 

סיגלית גלפנד 

עדנה הראל-פישר

עידית עמיחי 

ענת שטיין 

ציבי גבע 

ראידה אדון 

שירה ויטלי

 

חיים הרשברג

יאיר ורדי 

כוכי שרי עם-עד 

לאה טוניק (לא חברת מפלגה) 

מוחמד ביטר (כיועץ בלבד) 

מלי פולישוק 

ניר אדן

נמרוד טקסלר

נעמי פורטיס

אלי ביז'אווי 

אלי גרינפילד 

אמה טוקטלי 

אסף בן דוד 

אסתי זקהיים 

גליה בר אור 

גדי בר עוז 

גלעד אדמוני 

דיתי רונן 

טל פדר

 

אילן שיינפלד - יו"ר

אסנת טרבלסי

אביגייל הרנהיים

 גד אורון 

אורית לרנר

איריס ריקליס 

איתי גולדשטיין 

איתי מאוטנר 

איתמר גורביץ' 

איתן בלום 

משתתפי פורום תרבות אינם בהכרח חברי הדמוקרטית אלא יועצי תרבות בלבד

זיקה אב-צוק

ישי מור

ד"ר זאב דגני

ד"ר ד"ר אבי עופר

מלי פולישוק

קרן קטקו אייל

פרופ' סמי שלום שטרית

פרופ' אבשלום אליצור

פרופ' נמרוד אלוני

ד"ר וורדה סעדה

פורום חינוך >>

כוכי עם-עד - יו"ר

שלומית עמיחי

פרופ' ענת זוהר

פרופ' יורם הרפז

 

יונתן גן מור

טל צפריר

קרן תמרי 

ארנון הראל

 

רן טל

פרופ' ערן פרידלר

 ד"ר תמר רון

ליאל מגן

טליה ויינשטיין

יאסר אבו ערישה

יונתן פילוסוף

רוי פלח

פורום סביבה >>

פרופ' יוחאי כרמל (יו"ר)
גילי בן ברק
דפנה עורי מסטצ'קין
טלי קבין כהן

שקד רבינוביץ'

פורום חקיקה

חוקת הדמוקרטית ותקנונה מחייבים חקיקה חדשה בכנסת כדי לממשם. על מנת להיות מוכנים למו״מ קואליציוני עם דרישות חקיקה אלו, הדמוקרטית תקים פורום לחקיקה. מטרת הפורום היא לגבש הצעות חקיקה אשר יאושרו על ידי הריבון, תהיינה בסיס לדרישות הדמוקרטית במו״מ קואליציוני או ליוזמות חקיקה שלה מהאופוזיציה,  וכן תהיינה מרכיב בקמפיין הדמוקרטית לבחירות. טיוטת הצעת חוק תגובש בתהליך שקוף וגלוי לציבור חברי הדמוקרטית ובשיתופם, וכל טיוטא תועלה להצבעה לאישור הריבון.

bottom of page