top of page
Democratit_Flach3.png

אבי עופר

מענית

ארכיאולוג, איש הייטק ובעיקר אקטיביסט מזה 40 שנה. מראשי שלום עכשיו בשנות השמונים; שבתתי רעב פעמיים למען הסדר מדיני. הייתי מועמד לפרס נובל לשלום על המאבק המוצלח נגד גירוש מבקשות.י המקלט האפריקאיות, וקליטתן בקיבוצים; פעיל במניעת גירוש הילדים חסרי המעמד ובהסתרת משפחותיהם. פעיל ומוביל במחאת 2020 לגווניה השונים, כולל במסגרת ברית מחאה ערבית-יהודית שהקמתי: כ-600 פעילות ופעילים יהודיות וערביות המקיימות שיירות והפגנות משותפות. הייתי חבר הנהלת מרצ, ממנה התפטרתי ועברתי לדמוקרטית. משנת 2022 אני יו"ר המזכירות, והובלתי את שיקום המפלגה.
חבר קיבוץ מענית עם רעייתי שלומית, ולנו בת (סתיו) ובן (תמוז).

ברק כהן.jpeg

הדמוקרטית תוביל את התחדשות הדמוקרטיה בישראל, את השותפות היהודית-ערבית השוויונית ואת המנהיגות הנשית. פעלתי לשם כך כיו"ר המזכירות ואמשיך לעשות זאת בכנסת, לצד דמויות ציבוריות שאני פועל לגייסן אלינו.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram
bottom of page