חדשות הדמוקטית

פרוטוקול מזכירות 30.4.2021

פרוטוקול ישיבת מזכירות 30.4.21 משתתפים: אודי, ירון, זיקה סדר יום: 1. עדכונים, כולל עדכון בחירות למזכירות. החלטה על מועד אחרון להגשת...

פרוטוקול מזכירות 16.4.2021

פרוטוקול ישיבת מזכירות .9.4.21 משתתפים: רות, אודי, אבי ילאו, ירון, חנאן, ברק, גאדיר, זיקה עידכונים: · קיימים אתגרים בניהול והתווית הדרך...