הצבעת הריבון בימים א-ב 11-12.9.2022: סיכום ותוצאות

ההצבעה על הריצה לכנסת התנהלה באופן מקוון מיום א' 11.9.22 שעה 16:00 ועד למחרת בשעה 12:00. ועדת בחירות פיקחה על ההצבעה יחד עם החברה המנהלת אותה, חברת איניגו.

לפי תקנון הדמוקרטית, אחוזי תמיכה או התנגדות נספרים בלי למנות את הצבעות ה"נמנע". בדו"ח להלן מובאים האחוזים הקובעים, ולצידם בסוגריים האחוזים כולל את הצבעות הנמנע.

מצורף דו"ח חברת ההצבעות ובו התוצאות הסופיות הרשמיות.


להלן אחוזי בעד/נגד הקובעים בכל שאלת קלפי (בסוגריים: כולל הצבעות "נמנע")

הצבעת ריצה: לא לרוץ 83% (78%), כן לרוץ 17% (16%), נמנע (6%)

תקנון:

כל ההצעות עברו ברוב מיוחס של שני שלישים ומעלה.


פרק 6.ד.2: ועדת בחירות מורחבת יכולה לבטל ריצה לכנסת, במגבלות

בעד 78% (75%), נגד 22% (21%), נמנע (5%)


פרק 8.ו: מספר תמיכות מירבי במועמדות, של כל מתפקדת, ייקבע על ידי ועדת בחירות

בעד 85% (73%), נגד 15% (13%), נמנע (13%)

הוראת שעה ביחס לפרק 8.ו: ביטול צורך בתמיכות למועמדות פריימריז 2022 אם יתקיימו

בעד 84% (74%), נגד 16% (14%), נמנע (12%)

הוראת שעה ביחס לפרק 10: החלת סטטוס לא-פעיל חלקי למתפקדת שאיננה שלא פעילה למשך יותר משנה וחצי, אם המזכירות תמצא לנכון; סטטוס זה מאפשר עדיין הצבעה, ויתבטל ברגע המתפקדת תחזור לפעילות או תצביע.

בעד 87% (79%), נגד 13% (12%), נמנע (10%)


הצביעו 173 מתוך: 303 פעילות בסטטוס פעיל מלא, 1,289 בז"ב (בעלות זכות בחירה) בסטטוס פעיל חלקי.

אחוז הצבעה מבין הפעילות בסטטוס פעיל מלא 57%, מכלל הבז"ב 13%.

2022.09.12 קלפי - נמנע נספר במצביעים ולא בתוצאות
.pdf
Download PDF • 96KB


בברכה,

ד"ר בעז רוזנן, יו"ר ועדת הבחירות

ד"ר אבי עופר, יו"ר המזכירות