top of page

פרוטוקול ישיבת המזכירות, יום א' 3.4.2022

*השתתפו:* אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר.

נעדרה: עיאד נסאר-שימה, עקב הרמדאן.


סדר יום, יו"ר ופרוטוקול:אבי עופר.

השתתף בניסוח הפרוטוקול: אורי אפנצלר.


1. *עדכון קצר בפעילות מאז הישיבה הקודמת:* בדיגיטל התחלנו לקדם שוב את דף וקבוצת הפייסבוק ואת חשבון הטוויטר. בשטח פעלנו בהובלת יוזמת אירוח הפליטים, ובפעילות יהודית-ערבית משותפת נגד האלימות והטרור ובעד חברה משותפת ושוויונית, יהודית-ערבית.

2. *כספים א:* אושרה סגירת חשבון הבנק ששימש לבחירות, כמתחייב בחוק.

3. *דיון במסמכים הרעיוניים:* עיקר הישיבה הוקדשה לדיון בטיוטת עיקרי המצע אותה נעלה לדיון בתהליך הרעיוני המתוכנן. הושגו הסכמות רחבות בנושאים העקרוניים, נותרו ענייני ניסוח ונושאים ספציפיים שחלקם ייפתרו בזמן הקרוב ואחרים יישארו להמשך דיון בקבוצות. לאחר תהליך קצר זה המסמך יופץ לחברות הדמוקרטית ולעיון הציבור כבסיס לתחילת התהליך הרעיוני.

4. *דיון בתהליך ובלו"ז המוצע:* עיקרי התהליך יכללו הכנה מקצועית של מעגלי השיח, קול קורא לפתיחת התהליך (כולל המסמכים שיהוו בסיס ראשוני לתהליך), פגישות זום פתוחות לציבור לדיון בעקרונות היסוד המוצעים ותחילת פגישות התהליך הרעיוני, במעגלי שיח פיזיים ובזום, שתימשכנה עד סוף מאי. אסיפת ריבון והצבעות מתוכננים למחצית השנייה של חודש יוני; עקב החגים הרבים תיתכן דחייה של עד חודש בלו"ז. המסמך המתאר את ההצעה לתהליך יופץ גם הוא בהקדם למטרת שיתוף הציבור.

5. *סטטוס המזכירות ובחירת יו"ר קבוע:* חברות/י המזכירות הינן עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. החברות בחרו בהסכמה רחבה את אבי עופר כיו"ר המזכירות.

6. *כספים ב - מורשות חתימה:* בנוסף לאבי כהן שכבר מורשה חתימה, ואבי עופר שאושר במזכירות הקודמת, אושרו אורלי רפמן ועו"ד אלי אקסלרוד כמורשות חתימה אף הן. בימים הקרובים יחל התהליך הפורמלי של החלפת מורשות החתימה.

7. *פעילות קרובה:* המזכירות תרחיב את תחומי פעילות השטח, בהובלת היו"ר.

8. *קביעת הישיבה הבאה:* יום א' הקרוב, 10.4.2022.


*בברכה,*

*אבי ע (ד"ר אבי עופר)*

יו"ר המזכירות

22 צפיותתגובה 1

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה 15.11.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום א' 04.9.2022 שעה 20:30

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר). מטה: רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח בווטסאפ ובמייל סמוך למועד הישי

סדר יום לישיבת המזכירות והמטה, יום ג' 16.8.2022

*אל* עיאד נסאר-שימה, אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר. ועדת בחירות: בעז רוזנן (יו"ר), עפרה קורן. משקיפים: טלאל אלקרנאוי, רועי פריי. להלן טיוטת סדר יום לישיבת המזכירות. קישור יישלח

1 Comment


Ilan Sheinfeld
Ilan Sheinfeld
Apr 04, 2022

אתםן נפלאיםות. יישר כוח.

Like
bottom of page