top of page

תגובות בפורום

עוד מפלגה חדשה. למה בכלל צריך את זה?
In למה דמוקרטית
Guy BK
09 בינו׳ 2021
הרצון לקיים/לשמר את המנגנון הדמוקרטי צריך להיות הבסיס של כל מפלגה המועמדת לבחירה לכנסת. רצון זה אינו מהווה בסיס רחב מספיק לקיום מפלגה המובילה דרך. נראה כי הדמוקרטית חוזרת על הטעות של כל מפלגת ״מרכז״ שהוקמה כאן לאורך השנים. המחשבה כי הדמוקרטיה היא רעיון מאגד מובילה להתעלמות מהרצונות והצרכים המעצבים את תפיסות העולם שלנו בשלל נושאים אחרים - הסיכסוך הישראלי פלסטיני, כלכלה, חינוך, קשרי חוץ, איכות סביבה, דת ומדינה, סמכויות אכיפה, ונושאים רבים נוספים. גילוי הזירה הפוליטית אינו מחייב הקמה של משהו חדש. קומו הצטרפו למפלגות הקיימות, איש.ה איש.ה לפי תפיסת עולמו, והשפיעו על התנהלותם מבפנים. דרשו דמוקרטיה מתוך המפלגה וכלפי המערכת כולה. כאשר הזירה הדמוקרטית היא מגרש המשחקים שלנו, כל מפלגה מביא לשולחן את תפיסת עולה ומנסה לקדמה בזירה הציבורית והפרלמנטרית. נראה כי הדמוקרטית מנסה לקיים את הפרלמנט בתוך המפלגה. העבר מוכיח שזה לא בר קימא. הקמה של מפלגות חדשות רק מרסקת את הזירה הפרלמנטרית לפרורים, אשר אינם מסוגלים להקים קואליציה ולהוביל דרך. כל המפלגה חשופה למניפולציות וסחיטה. הקואליציה והאופוזיציה משותקות ואינן יכולות לקיים את המשחק הדמוקרטי, מכיון שזה מתקיים, לכאורה, בתוך הזירה הפנים מפלגתית. אלא, שזו הפנים מפלגתית מנסה לגשר על פערים גדולים מידי בתפיסות העולם של חברי המפלגה ונציגיה. וכך יוצא שחברי המפלגה יוצאים מהמשחק מאוכזבים מהמשחק הפוליטי. קח.י/ו את העתיד בידיים. הצטרפו והשפיעו מתוך המפלגות שמייצגות את תפיסת העולם המתאימה לכם. הניסיון לקיים מפלגה רק על בסיס הרצון לקיים פה דמוקרטיה יוביל בהכרח לריסוק האמון בדמוקרטיה.
0
0
Guy BK

Guy BK

More actions
bottom of page