HP-header-3.png
Democratit_Flach.png

חירות, שוויון,

ערבות הדדית

רוצה מידע נוסף?

תודה על פנייתך, ניצור קשר בקרוב

יחידות פוליטיות

הדמוקרטית היא מפלגה אקטיביסטית. פעילות השטח מונחת ביסודה וצרובה בזהותה. על כן, בליבת המפלגה מונחות היחידות הפוליטיות.

cummunity.png
  • Facebook

היחידה חותרת ליצירת קשרים ושיתופי פעולה עם מגוון הקהילות החיות בארץ. 

ראשת תחום: סיגל קוק אביבי

right.png
  • Facebook

היחידה שואפת לעגן את הזכויות החברתיות כזכויות יסוד.

ראש תחום: דוד מזרחי

legal-activism.png
  • Facebook

היחידה משתמשת באמצעים משפטיים להשגת מטרות פוליטיות

ראש תחום: ברק כהן

דיור.png
  • Facebook

היחידה פועלת למען הזכות בדיור ותתמקד בנושאי : תכנון ובניה , הריסת בתים, דיור ציבורי ותנאי משכון ומשכנתאות הוגנים לצעירים.

ראשת תחום: חנאן אלסנאע

racism.png
  • Facebook

היחידה מובילה מאבק נגד הגזענות המלווה את הפעילות השלטונית.

ראש תחום: סיסאט פנטה

village.png
  • Facebook

היחידה חותרת להסדרת מעמד הכפרים הלא מוכרים בנגב.

ראשת תחום: גדיר האני

curroption.png
  • Facebook

היחידה פועלת נגד שחיתות שלטונית. 

ראש תחום: רפי רותם

מי אנחנו?

שנים שאנחנו פעילות ופעילים למען כל יושבי הארץ הזו. הבנו מזמן - כולנו פה יחד, בסירה אחת, וצריכים לחתור יחד אל עבר עתיד משותף. אז בנינו לנו בית פוליטי דמוקרטי, כדי שכולנו, כל האנשים, המגוון, הקהילות והאמונות השונות - יוכלו לשכון יחד בגוף פוליטי שואף שלום ואחווה. דתיים, חילוניים, ערבים, יהודים, נכים, סטלנים, להט״ב ובני כל הקהילות המודרות. כולנו ביחד נבנה פה ארץ אחרת, מקום המבוסס על שוויון לכולם, חירות לכולם וערבות הדדית בין כל יושבי ויושבות הארץ.


אנחנו פעילים במגוון תחומי החיים והעשייה: אקטיביזם משפטי, סביבה, קהילות מודרות ועוד ועוד. אנחנו כאן כדי לתקן, כדי לבנות משהו חדש - כדי להקים פה את האוטופיה שהארץ הזו יכולה להיות. יחד.


הצטרפו אלינו - לתחומי הפעילות השונים, לסניפים המקומיים, ללקיחת אחריות משותפת על הארץ הזו, על המקום שלכולנו מגיע לקרוא לו בית.